Spring til indhold

Dispensation til tom bolig

Der er bopælspligt i Odense kommune. Du kan søge om dispensation fra bopælspligten, hvis din bolig står tom i mere end 6 uger.

Der er bopælspligt i Odense kommune. Det betyder, at du skal bo på din bopæls-adresse minimum 180 dage om året, og din bolig ikke må stå tom i mere end 6 uger. Gør den det, skal du oplyse Odense Kommune om det, og søge om dispensation fra bopælspligten.

Du kan få dispensation fra din bopælspligt, hvis:

  • boligen er sat til salg
  • boligen er udlejet, men der er ikke sket indflytning endnu
  • boligen er ved at blive ombygget/renoveret
  • du er udstationeret eller arbejder lagt væk fra din bopæls-adresse, og derfor er væk fra adressen i længere tid
  • der er tale om sygdom, dødsfald, ferieophold, militærtjeneste eller andre særlige forhold

Dispensationen gælder op til 1 år, hvor den kan fornys.

Boliger fritaget for bopælspligten

Boliger, der endnu aldrig har været beboet, er fritaget for loven om bopælspligt, hvis boligen er opført inden d. 1. januar 2021, og du behøver derfor ikke at søge.

Efter 1. januar 2021 er loven også gældende for en bolig, der aldrig har været beboet, hvis boligen er omfattet af en lokalplan vedtaget efter 1. januar 2021, og der i den pågældende lokalplan er krav om helårsbeboelse.

Det er strafbart ikke at give kommunen besked om en tom bolig. Kommunen kan i visse tilfælde anvise en boligsøgende til din bolig, når den har stået tom i mere end 6 uger.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om din bolig er fritaget for loven om bopælspligt.

By- og Kulturforvaltningen