Spring til indhold

Dispensation til tom bolig

Der er bopælspligt i Odense Kommune, så din bolig må højst stå tom i 6 uger.

Loven om bopælspligt kræver en dispensation fra kommunen, hvis din bolig står tom i mere end 6 uger.

Der er bopælspligt i Odense kommune. Det betyder, du skal bo der, hvor du har bopælsadresse minimum 180 dage om året, og din bolig ikke må stå tom i mere end 6 uger. Gør den det, skal du oplyse kommunen herom, og søge om dispensation. 

Du kan få dispensation fra din bopælspligt, hvis:

  • boligen er sat til salg
  • boligen er udlejet, men der er ikke sket indflytning endnu
  • boligen er ved at blive ombygget/renoveret
  • du er udstationeret eller arbejder lagt væk fra din bopælsadresse, og derfor er væk fra adressen i længere tid
  • der er tale om sygdom, dødsfald, ferieophold, militærtjeneste eller andre særlige forhold

Dispensationen gælder op til 1 år – husk at forny den, inden den udløber.

Det er strafbart ikke at give kommunen besked om en tom bolig. Kommunen kan i visse tilfælde anvise en boligsøgende til din bolig, når den har stået tom i mere end 6 uger.

Drejer det sig om en bolig, der endnu aldrig har været beboet, er den fritaget for loven om bopælspligt, hvis boligen er opført inden d. 1. januar 2021, og du behøver derfor ikke at søge. 
Efter 1. januar 2021 er reglen også gældende for en bolig, der aldrig har været beboet, hvis boligen er omfattet af en lokalplan vedtaget efter 1. januar 2021, og der i den pågældende lokalplan er krav om helårsbeboelse.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om din bolig er fritaget for loven om bopælspligt. 

By- og Kulturforvaltningen