Spring til indhold

Ret din BBR

Her kan du rette din BBR-meddelelse

Kontaktinformation
66 13 13 72

BBR, Bygnings- og Boligregistret

Nørregade 36
5000 Odense Kommune

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

BBR - for borgere

Email

bbr.bkf@odense.dk

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 10:00-14:00
Fredag 10:00-12:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - torsdag 10:00-14:00
Fredag 10:00-12:00

Vi henleder opmærksomheden på, at det til enhver tid er ejers pligt at sørge for at bygningerne på ens ejendom 
er lovlig opført jf. Byggelovens § 17 og at bygningerne er opført efter bygningsreglementets og planlovens bestemmelser.

Vedrører din rettelse bygningsmæssige ændringer, der skal anmeldes eller godkendes af Byggesag, skal du kontakte Byggesag. 

Vedrører din rettelse adresseændringer, skal du kontakte Adressemyndigheden.

Vedrører din rettelse olietanke, skal du kontakte Landbrug og Grundvand.

BBR-Meddelelsen kan hentes på Se din BBR.

Har du rettelser til din BBR, så kan du indberette dem her på siden.

  • Du kan vælge den digitale løsning, du finder den i den grønne selvbetjeningsboks.
  • Hvis du foretrække den gamle løsning,  kan du finde den her. https://bbr.dk/

 

Regler vedrørende småbygninger

Opdateret 11-07-2016

By- og Kulturforvaltningen