Spring til indhold

Ret din BBR

Her kan du rette din BBR-meddelelse.

Det er til enhver tid, ejers pligt, at sørge for at bygningerne på ens ejendom er lovlig opført jf. Byggelovens § 17, og at bygningerne er opført efter bygningsreglementets og planlovens bestemmelser.

Inden du laver rettelser til BBR, så kan du se/læse lidt om reglerne for dine rettelser:

BBR-meddelelsen kan hentes på Se din BBR.

By- og Kulturforvaltningen