Spring til indhold

Ret din BBR

Her kan du rette din BBR-meddelelse

Vi henleder opmærksomheden på, at det til enhver tid er ejers pligt at sørge for at bygningerne på ens ejendom 
er lovlig opført jf. Byggelovens § 17 og at bygningerne er opført efter bygningsreglementets og planlovens bestemmelser.

Vedrører din rettelse bygningsmæssige ændringer, der skal godkendes af Byggesag, skal du kontakte Byggesag. 

Vedrører din rettelse adresseændringer, skal du kontakte Adressemyndigheden.

Vedrører din rettelse olietanke, skal du kontakte Natur og Klima.

BBR-Meddelelsen kan hentes på Se din BBR.

Har du rettelser til din BBR, så kan du indberette dem her på siden.

  • Du kan vælge den digitale løsning, du finder den i den grønne selvbetjeningsboks.
  • Hvis du foretrække den gamle løsning,  kan du finde den her. https://bbr.dk/

 

Regler vedrørende småbygninger

By- og Kulturforvaltningen