Spring til indhold

Småbygninger

Carport, garage, overdækket terrasse, drivhus, udhus og skur.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Skal du bygge en carport, en garage, et udhus, en overdækket terrasse eller anden åben overdækning skal du undersøge om du kan bygge uden tilladelse, eller om bygningen kræver tilladelse.
Der er forskellige regler for småbygninger, afhængigt af, hvor stor bygningen er, og hvis din ejendom ligger i landzone, skal du læse om reglerne for landzone.

 

Overholder dine småbygninger dette, så skal du ikke søge om tilladelse:

  • Det samlede areal af alle dine småbygninger må ikke overstige 50 m² efter opførelse af en ny bygning
  • Den samlede længde af alle småbygninger efter opførelsen af ny bygning, må ikke overstiger 12 meter i skel eller nærmere skel end 2,5 meter
  • Reglen om max. højde på 2,5 meter skal være overholdt, hvis småbygningerne ligger tættere på skel end 2,5 meter
  • Reglen om max. bebyggelsesprocent i Bygningsreglementet eller lokalplan er overholdt

Du skal også være opmærksom på lokalplaner og eventuelle tinglyste servitutter. Overholder dit byggeri alle ovennævnte kriterier, kan du bygge uden tilladelse, men husk du skal give BBR besked, når du er færdig med byggeriet. 


Du kan læse mere om reglerne for småbygninger i Bygningsreglementet.

 

Afviger dine småbygninger fra ovennævnte, så skal du søge om tilladelse til opførelsen via Byg & Miljø.
Husk, du altid skal have en skriftlig tilladelse, inden du går i gang med dit byggeri, og en ny tilladelse, hvis du ændrer dit byggeri undervejs.
Vær også opmærksom på, vi opkræver gebyr for byggesager hos ejeren af ejendommen.

By- og Kulturforvaltningen