Spring til indhold

Færdigmeld dit byggeri

Når du er færdig med dit byggeri, skal du færdigmelde det. Vi afslutter byggesagen, og ændrer oplysningerne i BBR.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Færdigmelding af byggeri

Har du fået en byggetilladelse, og har du søgt tilladelse via selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø, så skal du færdigmelde dit byggeri i dette system.

Er din byggesag flere år gammel, og derfor ikke søgt via Byg & Miljø, så kan du færdigmelde dig byggeri ved at ringe til Byggesag, eller du kan skrive til os via digital post. Husk at oplyse byggesags-nummer, byggearbejdets adresse, og at du ønsker at færdigmelde sagen/arbejdet. 
 

 

Vær dog opmærksom på, der kan være stillet vilkår i din tilladelse, der skal være opfyldt inden vi kan afslutte sagen.

Gebyr

Der vil i forbindelse med afslutning af din byggesag, blive opkrævet gebyr nr. 2 - opkrævningen sker til ejendommens ejer.

Du kan klage over gebyret i din byggesag.

By- og Kulturforvaltningen