Spring til indhold

Nedrivning

Nedrivning af bygninger kræver som regel en tilladelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Nedrivning af carporte, garager og udhuse ved enfamiliehuse kræver ikke tilladelse, hvis carporte og udhuse er under 50 m², og skur eller anden småbygning er under 10 m², men du skal i alle tilfælde give BBR besked om nedrivningen, så du kan få en opdateret BBR-meddelelse. 

Andre nedrivninger kræver, du søger en godkendelse via Byg & Miljø

  • Det er vigtigt, du på en oversigtsplan viser hvilke bygninger, du ønsker nedrevet 
  • Der kan være midlertidige aktiviteter, der skal anmeldes
  • Senest 14 dagen inden du nedriver, skal du sende en anmeldelse om bygge- og anlægsaffald

Husk, du altid skal have en skriftlig tilladelse, inden du går i gang med nedrivningen, og en ny tilladelse, hvis du ændrer dit projekt undervejs.
Vær også opmærksom på, vi opkræver gebyr for byggesager hos ejeren af ejendommen.

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at nedrive en bygning, der er bevaringsværdig.

By- og Kulturforvaltningen