Spring til indhold

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

En bevaringsværdig bygning er særligt beskyttet mod nedrivning. Ønsker du at rive en bevaringsværdig bygning ned, skal du søge om tilladelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvis du søger om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning, har Odense Kommune pligt til at annoncere det og orientere interesseorganisationer og andre myndigheder.

 

Fra annonceringsdatoen sættes der en frist på 4 uger for indsigelser fra de andre parter.

Senest 2 uger efter indsigelsesfristen udløber, træffer Odense Kommune en afgørelse om, hvorvidt nedrivningen tillades eller ej. Afgørelsen vil også blive annonceret.

 

Hvis kommunen ønsker, at sikre bygningen mod nedrivning, har kommunen pligt til at nedlægge forbud mod nedrivning og udarbejde en lokalplan inden for et år.

 

Hvis bygningen er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan, er det lokalplanen, der gælder.

Du kan her se annoncer over nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

By- og Kulturforvaltningen