Spring til indhold

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

En bevaringsværdig eller fredet bygning er særligt beskyttet mod nedrivning. Ønsker du at rive en bevaringsværdig bygning ned, skal du søge om tilladelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

.

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag ved at lave en forudgående aftale.

Hvis du søger om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig eller fredet bygning, har Odense Kommune pligt til at annoncere det og orientere interesseorganisationer og andre myndigheder.

 

Fra annonceringsdatoen sættes der en frist på 4 uger for indsigelser fra de andre parter.

Senest 2 uger efter indsigelsesfristen udløber, træffer Odense Kommune en afgørelse om, hvorvidt nedrivningen tillades eller ej. Afgørelsen vil også blive annonceret.

 

Hvis kommunen ønsker, at sikre bygningen mod nedrivning, har kommunen pligt til at nedlægge forbud mod nedrivning og udarbejde en lokalplan inden for et år.

 

Hvis bygningen er sikret som bevaringsværdig i en lokalplan, er det lokalplanen, der gælder.


By- og Kulturforvaltningen