Spring til indhold

Bevaringsværdige og fredede ejendomme

Se om din ejendom er bevaringsværdig eller omfattet af en fredning?

Du kan se de bevaringsværdige eller fredede bygninger på flere måder

  • Alle de registrerede bygninger findes i den landsdækkende database for fredede og bevaringsværdige bygninger. Der kan du søge efter ejendomme generelt i kommunen, eller på en enkelt adresse
  • Der kan også være bygninger, der er optaget som bevaringsværdige i lokalplaner/byplanvedtægter

  • Du kan se de bevaringsværdige bygninger via KortInfo   
    Her en lille vejledning: Du skal søge en adresse, og vælge temaet 'Infrastruktur'. Herunder vælger du 'By' og vælg ’Bygninger bevaringsværdige’ og/eller 'Bygninger fredede'. Tryk på den farvede bygning, så kan du se bevarings-værdien 

Bevaringsværdier

Der er bevaringsværdier fra 1-4, hvor ejendomme med bevaringsværdi nr. 1 er den højeste.
 

Der er i registreringen vurderet på forhold som: 

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig sammenhæng
  • Originalitet Tilstand

Tilskud til istandsættelse

Læs mere om at søge tilskud til renovering af bevaringsværdige ejendomme

By- og Kulturforvaltningen