Spring til indhold

Bevaringsværdige og fredede ejendomme

Se om din ejendom er bevaringsværdig eller omfattet af en fredning?

Kontaktinformation

Kontaktinformation

65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 12.00

 

Du kan se de bevaringsværdige eller fredede bygninger på flere måder:

  • Alle de registrerede bygninger findes i den landsdækkende database for fredede og bevaringsværdige bygninger. Der kan du søge efter ejendomme generelt i kommunen eller på en enkelt adresse
  • Der kan også være bygninger, der er optaget som bevaringsværdige i lokalplaner/byplanvedtægter.

  • Du kan også de se de bevaringsværdige bygninger via KortInfo   
    Her en lille vejledning: Du skal søge en adresse, og vælge temaet 'Infrastruktur'. Herunder vælger du 'By' og vælg ’Bygninger bevaringsværdige’ og/eller 'Bygninger fredede'. Tryk på den farvede bygning, så kan du se bevaringsværdien 

Bevaringsværdier:

Der er bevaringsværdier fra 1-4, hvor ejendomme med bevaringsværdi nr. 1 er den højeste.
 

Der er i registreringen vurderet på forhold som: 

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig sammenhæng
  • Originalitet Tilstand

By- og Kulturforvaltningen