Spring til indhold

Bevaringsværdige og fredede ejendomme

Se om din ejendom er bevaringsværdig eller omfattet af en fredning.

Du kan se de bevaringsværdige eller fredede bygninger på flere måder

 • Der kan også være bygninger, der er optaget som bevaringsværdige i lokalplaner/byplanvedtægter

 • Du kan se de bevaringsværdige bygninger via KortInfo   

  Her en lille vejledning:
  - Søg adresse
  - Vælg temaet 'Infrastruktur'
  - Vælg 'By' og ’Bygninger bevaringsværdige’ og/eller 'Bygninger fredede'
  - Tryk på den farvede bygning, så kan du se bevarings-værdien 

Bevaringsværdier

Der er bevaringsværdier fra 1-4, hvor ejendomme med bevaringsværdi nr. 1 er den højeste.
 

Der er i registreringen vurderet på forhold som: 

 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturhistorisk værdi
 • Miljømæssig sammenhæng
 • Originalitet Tilstand

 

By- og Kulturforvaltningen