Spring til indhold

Klage over byggeri

Hvis du fx. mener, et byggeri ikke lever op til reglerne, har du mulighed for at klage.

Der kan være forskellige grunde til at klage f.eks.:

  • hvis du mener at bygningsreglementets regler ikke er blevet fulgt
  • hvis du mener, en lokalplan ikke er overholdt
  • hvis du mener, du skulle være hørt inden vi godkendte et byggeri mv.
  • hvis du mener, byggesags-gebyret ikke er rigtigt

Du kan klage over vores afgørelse ved Nævnenes hus.

 

Du kan læse mere om klager over støj, røg eller lignende fra et eksisterende byggeri, eller andre miljøforhold.

By- og Kulturforvaltningen