Spring til indhold

Scener og telte

Her kan du søge om byggetilladelse til mobile konstruktioner, såsom scener, telte og tribuner.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Er du arrangør for et kommende arrangement, koncert, event eller lignende, skal du søge om byggetilladelse, hvis der skal etableres en scene, et telt, en tribune eller lignende. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • Du skal søge om byggetilladelse på hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk/   
  • Et arrangement kan kræve flere forskellige ansøgninger (leje af areal, byggetilladelse, støj, o.s.v.)
  • Vi anbefaler, du søger i god tid. Sagsbehandlingstiden er omkring 4-6 uger
  • Det er altafgørende, at du som arrangør, har styr på sikkerheden. Det gælder blandt andet de bærende konstruktioners stabilitet, og din tilladelse fra Fyns Politi
  • Vær opmærksom på, Odense Kommune opkræver byggesags-gebyr

Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål om ovenstående. 

By- og Kulturforvaltningen