Spring til indhold

Sammenlægning og nedlægning af lejligheder

Ønsker du at lægge to eller flere lejligheder sammen, skal du søge om tilladelse. Dette gælder også, hvis du ønsker at nedlægge en lejlighed og for eksempel bruge den til erhverv.

Søg om tilladelse til sammenlægning

Du skal være ejer af ejendommen, og de lejligheder du gerne vil sammenlægge, skal være ledige - du kan eventuelt vedlægge kopi af opsigelse fra lejerne, eller en accept fra lejerne om, de gerne vil overtage den sammenlagte bolig.

Du skal søge tilladelse til sammenlægning via digital post til Byggesag.

 

Forhåndsgodkendelse

Hvis du er ved at købe en ejendom, og gerne vil høre om muligheden for at sammenlægge boligerne, så skriv det i din henvendelse via digitale post, så kan vi give dig en forhåndsgodkendelse, inden du køber ejendommen. Du skal huske at vedlægge en fuldmagt fra ejeren af ejendommen, der giver dig lov til at søge på hans ejendom.

En forhåndsgodkendelse er gældende i et år.

 

Svartider om sammenlægning mm.

Du vil høre fra os inden for cirka 14 dage, både om tilladelse til sammenlægning, eller om en forhåndsgodkendelse.

 

Regler for sammenlægning og nedlægning af boliger

Du finder reglerne i Lov om boligforhold, § 3.

By- og Kulturforvaltningen