Spring til indhold

Gebyr på byggesager

Byggesagsgebyr på byggesagerne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Gebyret for byggesager udregnes efter timeforbrug, pr. 1. jan. 2021 er timeprisen 585 kroner – gebyret er momsfrit.

 

Det er vigtigt, du sender korrekt og fyldestgørende materiale ind, så sagsbehandleren hurtigt har adgang til de rigtige oplysninger.

 

Byggesagsgebyr opkræves for sager i forbindelse med byggeloven, og ikke landzonetilladelser og planmæssige forespørgsler/afgørelser.

 

Byggesagsgebyr opkræves ad to omgange:

  • Første gang ved afgørelse af sagen, hvilket både kan være en tilladelse eller et afslag, og også, hvis du opgiver din sag
  • Anden opkrævning sker, når din byggesag afsluttes

Alle regninger bliver sendt til ejeren af ejendommen.

 

Du kan klage over gebyret i din byggesag.

By- og Kulturforvaltningen