Spring til indhold

Gebyr på byggesager

Byggesagsgebyr pr. 1. januar 2020.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 10.00 - 12.00

 

Gebyret for byggesager udregnes efter timeforbrug (pt. 574 kroner pr time – gebyr er momsfrit). Det er derfor vigtigt, at du sender det korrekte og fyldestgørende materiale, så sagsbehandleren har adgang til de korrekte oplysninger.

 

Byggesagsgebyret gælder kun sager i forbindelse med byggeloven og ikke landzonetilladelser og planmæssige forespørgsler/afgørelser.

 

Byggesagsgebyret opkræves ad to omgange. Første gang når man modtager afgørelsen, hvilket både kan være en tilladelse eller et afslag. Anden opkrævning sker, når der gives en ibrugtagningstilladelse.

 

Alle regninger bliver sendt til ejeren af ejendommen.

 

Du kan klage over gebyret i din byggesag.

By- og Kulturforvaltningen