Spring til indhold

Gebyr på byggesager

Byggesagsgebyr på byggesagerne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Gebyr for byggesager udregnes efter timeforbrug, pr. 1. januar 2024 er timeprisen 770 kroner – gebyret er momsfrit.
 
Det er vigtigt, du sender korrekt og fyldestgørende materiale ind, så sagsbehandleren hurtigt få adgang til de rigtige oplysninger.
 

Byggesagsgebyr opkræves for sager i forbindelse med byggeloven:

  • Byggetilladelser og dispensationer
  • Nedrivninger
  • Lovliggørelse af byggeri
  • Afslag og ansøgninger, der trækkes tilbage (for den tid, vi har nået at bruge)
  • Konkrete forhåndsgodkendelser med byggesagsbehandling 

Der kræves ikke byggesagsgebyr for sager som:

  • Landzonetilladelser
  • Planmæssige forespørgsler af generel karakter, hvor der ikke indgår konkret byggesagsbehandling

 

Byggesagsgebyr (kan) opkræves ad to omgange:

  • Første gang ved afgørelse af sagen, hvilket både kan være en tilladelse eller et afslag, svar på en forespørgsel, og også, hvis du opgiver din sag
  • Anden opkrævning sker, når din byggesag afsluttes

Alle byggesagsgebyrer bliver som hovedregel sendt til ejeren af ejendommen.

 

Du kan klage over gebyret i din byggesag.

By- og Kulturforvaltningen