Spring til indhold

Etageboliger og tofamiliehuse

Inden du skal bygge om i en etageejendom eller i et tofamiliehus skal du søge en tilladelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag ved at lave en forudgående aftale.

Hvad er en etagebolig

Man kalder det etageboliger, når en bygning har selvstændige boliger, der ligger ovenpå hinanden i to lag eller mere. Der kan samtidig være flere boliger på hver etage. Etageboliger er forbundet med fælles trapper, altangange eller lignende og der er vandret lejlighedsskel (fysisk vandret adskillelse) mellem boligerne. 

Byggearbejde, du skal søge tilladelse til:

  • Alt byggeri, hvor beboelsesarealet udvides eller, hvor der sker væsentlig ombygning af etageejendommen. 
    Det gælder fx, hvis bagtrappe ønskes inddraget til boligen, hvis en ikke udnyttet tagetage ændres til bolig, hvis der tilbygges i øvrigt og ved væsentlig anvendelsesændring fx inddrage boligareal til erhvervsareal 
  • Indenfor den eksisterende lejligheds vægge, skal du søge om udvidelse af køkken, etablering af bad eller ændring af skillevægge
  • Opsætning eller udvidelse af altan 
  • Nedrivning af etageejendom
  • Udhuse, skure og andre bygninger, der opføres ved etageejendomme

Du skal søge byggetilladelse via Byg & Miljø.

 

By- og Kulturforvaltningen