Spring til indhold

Etageboliger og tofamiliehuse

Inden du skal bygge om i en etageejendom eller i et tofamiliehus skal du søge en tilladelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad er en etagebolig

Man kalder det etageboliger, når en bygning har selvstændige boliger, der ligger ovenpå hinanden i to lag eller mere. Der kan samtidig være flere boliger på hver etage. Etageboliger er forbundet med fælles trapper, altangange eller lignende og der er vandret lejligheds-skel (fysisk vandret adskillelse) mellem boligerne. 

Byggearbejde, du skal søge tilladelse til:

  • Alt byggeri, hvor beboelsesarealet udvides eller, hvor der sker væsentlig ombygning af etageejendommen. 
    Det gælder fx, hvis bagtrappe ønskes inddraget til boligen, hvis en ikke udnyttet tagetage ændres til bolig, hvis der bygges til i øvrigt, og ved væsentlig anvendelses-ændring, fx inddrage boligareal til erhvervs-areal 
  • Indenfor den eksisterende lejligheds vægge, skal du søge om udvidelse af køkken, etablering af bad eller ændring af skillevægge
  • Opsætning eller udvidelse af altan 
  • Nedrivning af etageejendom
  • Udhuse, skure og andre bygninger, der opføres ved etageejendomme

Du skal søge byggetilladelse via Byg & Miljø.

Husk, du altid skal have en skriftlig tilladelse, inden du går i gang med dit byggeri, og en ny tilladelse, hvis du ændrer dit byggeri undervejs.
Vær også opmærksom på, vi opkræver gebyr for byggesager hos ejeren af ejendommen.

 

By- og Kulturforvaltningen