Spring til indhold

Enfamiliehus

Skal du bygge nyt enfamiliehus, kan du her læse om, hvordan du søger en byggetilladelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Et enfamiliehus er en fritliggende bolig til én familie, eller et sammenbygget hus med højst 2 boliger med lodret lejligheds-skel.

 

Skal du bygge et nyt enfamiliehus, skal du altid søge en byggetilladelse via Byg & Miljø. 

Regler for opførelse af nyt enfamiliehus

Der er mange ting, der skal tages højde for når du skal bygge et nyt enfamiliehus. Herunder er nogle af reglerne beskrevet, men vi gør opmærksom på, der kan være flere/andre krav, når den konkrete byggesag behandles.

Husk, du altid skal have en skriftlig tilladelse, inden du går i gang med dit byggeri, og en ny tilladelse, hvis du ændrer dit byggeri undervejs.
Vær også opmærksom på, vi opkræver gebyr for byggesager hos ejeren af ejendommen.   

 • Højde og afstandsforhold

  Bygningens højde må som udgangspunkt ikke overstige 8,5 meter. Mod vej, sti og skel skal der være en afstand på minimum 2,5 meter. Derudover er der et skråt højdegrænseplan mod naboskel og sti, for at varetage et hensyn til nabo, det beregnes sådan: Bygningens højde må ikke overstige 1,4 x afstanden til skel.

 • Niveauplan

  Er der store terrænforskelle, hvor der skal bygges, kan der i byggetilladelsen fastsættes en niveauplan. Niveauplanen fastsættes som en kote, som bygningens højde måles ud fra. Niveauplaner kan også være fastsat i en lokalplan. Niveauplanen tager hensyn til byggemuligheder, adgangs- og terrænforhold både på den aktuelle grund, men også for tilstødende grunde.

 • Teknisk dokumentation

  Opførelse af nye enfamiliehus anses lovteknisk som et byggeri af begrænset kompleksitet. Det betyder, at kommunen ikke skal vurdere de tekniske forhold såsom indretning, konstruktioner, brand, indeklima, energiforbrug og installationer. Kommunen skal dog stadig have disse oplysninger sammen med en underskrevet erklæring om teknisk dokumentation - du kan læse mere og finde erklæringen, når du søger tilladelse i Byg & Miljø.

 • Byggeskadeforsikring

  Du skal tegne en byggeskadeforsikring, eller under visse forudsætninger underskrive en erklæring af fritagelse for byggeskadeforsikring - du kan læse mere om byggeskadeforsikring, når du søger tilladelse i Byg &Miljø.

 • Planer og Tinglysninger

  Du skal være opmærksom på, der kan være tinglysninger og lokalplaner, der kan regulere dit byggeri

En byggetilladelse er gyldig i 1 år. Hvis byggeriet ikke er begyndt inden 1 år, bortfalder tilladelsen.By- og Kulturforvaltningen