Spring til indhold

Om- og tilbygninger ved enfamiliehuse

Du skal søge byggetilladelse, hvis du vil lave en tilbygning, en udestue, indrette 1. sal eller andre udvidelser af din bolig.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Om- og tilbygninger der kræver byggetilladelse

Ønsker du at lave en tilbygning, en udestue, et orangeri, vinterhave eller noget lignende så skal du søge en byggetilladelse via Byg og Miljø. Det skal du også, hvis du vil lave en tagkvist, eller inddrage en 1. sal til din bolig - hvis du udvider dit boligareal, skal du søge byggetilladelse.

Det kan også være en væsentlig ændring af en bygnings anvendelse - hvis du f.eks. ønsker at indrette bolig i din garage, så skal du søge byggetilladelse.

Ligger din bolig i landzone, skal du se reglerne for landzone.

Husk, du altid skal have en skriftlig tilladelse, inden du går i gang med dit byggeri, og en ny tilladelse, hvis du ændrer dit byggeri undervejs.
Vær også opmærksom på, vi opkræver gebyr for byggesager hos ejeren af ejendommen.

 

Nogle af de regler dit byggeri skal overholde:

  • Beboelse må ikke være nærmere naboskel og vejskel end 2,5 m. Afstand til udhæng kan ned­sættes til 2 m. Disse afstande gælder også udestuer mv.
  • Beboelse skal opføres bag eventu­elle byggelinjer mod vej
  • I parcelhusområder må bygninger normalt ikke være højere end 8,5 m over grundens naturlige terræn
  • Mod naboskel og stier må højden ikke være over 1,4 x afstanden dertil

De nævnte regler her, er de mest generelle regler, men du skal også være opmærksom på regler i f.eks. lokalplaner og eventuelle tinglyste servitutter. Du kan også læse Bygningsreglementet, og endelig kan du også søge om dispensation fra visse regler. 

 

Ombygninger uden byggetilladelse

Laver du en ombygning, uden at der sker en væsentlig anvendelses-ændring, og uden du udvider boligarealet, så skal du ikke søge om byggetilladelse.

Lægger du to værelser i dit hus sammen, eller etablerer et nyt badeværelse, flytter eller nedriver en indvendig væg, skal du ikke søge om byggetilladelse.

Du skal dog være opmærksom på, du som ejer har ansvaret for, at alle ombygninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at eventuel kloak- og vvs-arbejde udføres af en autoriseret mester.

Dine ændringer skal også registreres i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

By- og Kulturforvaltningen