Spring til indhold

Se din BBR

Mangler du en BBR-meddelelse

Hvad er en BBR-meddelelse?


Alle husejere får en BBR-meddelelse ved køb af en ejendom. Hvis du søger og får byggetilladelse til ombygning eller nybyggeri, vil du ved byggesagens afslutning få en ny BBR. 

Mangler du en BBR kan du gratis hente den herunder.

By- og Kulturforvaltningen