Spring til indhold

Etablering af olietank

En ny olietank skal enten være typegodkendt eller CE-mærket - og installation skal foretages af en sagkyndig.

Installation af et olietankanlæg skal foretages af en sagkyndig fx en VVS´er – se mere i olietankbekendtgørelsens §5. Den sagkyndige kan også hjælpe dig med at vurdere, om det gamle rørsystem skal skiftes.

Du kan læse mere om regler om olietanke og hvordan rørføringen skal være i Miljøstyrelsens pjece "Tjek din olietank".

Klima- og Miljøforvaltningen