Spring til indhold

Jeg skal lave terrasse over min afblændede nedgravede olietank. Skal jeg så grave tanken op?

Nej, men er den afblændede tank ikke fyldt med sand, kan det være en god idé at grave den op. Da der er risiko for, at tanken falder sammen på et tidspunkt.

Men der er ingen krav om, at tanken skal fyldes med sand eller graves op.

 

Klima- og Miljøforvaltningen