Spring til indhold

Sådan sløjfer og fjerner du din olietank

Er du holdt op med at bruge en tank – eller tanken er blevet for gammel... så skal tanken sløjes.

Det betyder, at olietanken og rør skal tømmes for olie. Derefter skal tanken fjernes fra ejendommen - eller den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene skal afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Vi skal have besked om tankens sløjfning - så vi kan ajourføre BBR (Bolig- og Bygningsregistret). Det er ejerens eller brugerens ansvar, vi får besked om sløjfningen.

Er tanken fortsat placeret på din ejendom, skal vi have besked om, hvor den er placeret.

Mere info om tanke:

Klima- og Miljøforvaltningen