Spring til indhold

Sådan sløjfer og fjerner du din olietank

Er du holdt op med at bruge en tank – eller tanken er blevet for gammel... så skal tanken sløjes.

Det betyder, at olietanken og rør skal tømmes for olie. Derefter skal tanken fjernes fra ejendommen - eller den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene skal afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Vi skal have besked om tankens sløjfning - så vi kan ajourføre BBR (Bolig- og Bygningsregistret). Det er ejerens eller brugerens ansvar, vi får besked om sløjfningen – ikke VVS´erens. 

Er tanken fortsat placeret på din ejendom, skal vi have besked om, hvor den er placeret.

Mere info om tanke:

By- og Kulturforvaltningen