Spring til indhold

Jeg skal tage min nedgravede olietank ud af brug. Skal jeg grave den op?

Nej, du behøver ikke at grave tanken op.

Har du planer om at grave din fyrings-olietank op, er det en god ide at gøre det senest 6 måneder efter du har taget den ud af drift.

 

Vi vil anbefale, at du graver tank og rør op. På den måde kan du få vished om, at der ikke er sket en forurening i jorden fra olietank eller rør. Det kan også være en god idé - hvis den ligger i vejen for byggeri. Når tanken er gravet op vil vi anbefale, at du får en konsulent ud og tager jordprøver fra tankudgravningens bund og sider. 

 

Det er dog lovligt at afblænde tanken - og lade den forblive på grunden. Du skal sørge for, at olien og bundslammet i tank og rør bliver suget op. Påfyldningsstudsen skal afmonteres, alle rørforbindelser over jorden skal fjernes, og tanken skal afblændes ved tilpropning af rørstudsene, så der ikke senere kan ske påfyldning igen.

 

Hvis du lader tanken ligge, kan du overveje at fylde den med sand. Det er især en god idé, hvis tanken ligger under et område med kørsel/bygninger, for at undgå sammenstyrtning, når tanken engang er forvitret. 

Læs mere om hvordan tanken skal sløjfes.

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen