Spring til indhold

Vejledning for væsentlige bygningsmæssige forandringer

Vejledning om procedurer for ansøgning om væsentlige bygningsmæssige forandringer i eksisterende almene afdelinger.

Væsentlige bygningsmæssige forandringer i eksisterende almene boliger, f.eks. etablering af altaner kræver en godkendelse af kommunen, jf. almenboliglovens
§28, stk. 1.

 

I forbindelse med væsentlige bygningsmæssige forandringer skal kommunen godkende:

 • Den bygningsmæssige forandring
 • Arbejder, som kræver lånoptagelser

Derudover skal boligorganisationen søge om byggetilladelse til forandringen.

 

Kommuneplan beskriver hvad der kendetegner en omdannelse af eksisterende bebyggelse https://odense.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/32399

 

De væsentlige bygningsmæssige forandringer kan kun etableres under hensyntagen til bygningens arkitektur, se:

 

Proces for godkendelse af væsentlige bygningsmæssige forandringer

 1. Ansøgning
  Boligorganisationen søger jf. almenboliglovens § 28, stk. 1 Planlægning og Almene boliger om forhåndsgodkendelse til projektet.

  Ansøgningen skal indeholde:
  − Referat fra afdelingsmøde med ønske om den væsentlige forandring
  − Vedtagelsesform: kollektiv råderet almenboliglovens § 37b
  − Beskrivelse af projekt

 2. Vurdering
  Planlægning og Almene Boliger vurderer projektet ud fra ansøgningen og kan indhente en bygningsmæssig vurdering.

  På baggrund af den bygningsmæssige vurdering, vil Planlægning og Almene Boliger godkende eller afvise projektet.

 3. Byggetilladelse
  Hvis Planlægning og Almene Boliger meddeler en forhåndsgodkendelse til projektet kan boligorganisationen søge om byggetilladelse hos Byggesag.
  En byggetilladelse er den endelige godkendelse til den væsentlige bygningsmæssige forandring.

Skrevet den 29. juni 2022.

By- og Kulturforvaltningen