Spring til indhold

Ommærkning fra familiebolig til ungdomsbolig

Ansøgning om ommærkning til ungdomsboliger. Vejledningen er gældende for Solbakken.

Regulering

Ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger er reguleret i almenboligloven §4.

 

Betingelser for ommærkning

Ommærkning af ungdomsboliger kan foretages på tre forskellige måder, alt efter boligens størrelse:

 1. Almenboligloven §4, stk. 1, nr. 9, 1. pkt.
  • Maks. 50 m2 bruttoetageareal
 2. Almenboligloven §4, stk. 1, nr. 9, 2. pkt.
  • Mellem 50 m2 og 55 m2 bruttoetageareal
  • Boligen er kun omfattet hvis særlige forhold vedrørende den enkelte ejendom taler herfor, såsom
   • Ejendommens beboersammensætning
   • Hensynet til kommunens samlede boligforsyning (balancen mellem boligformerne)
 3. Almenboligloven §4, stk. 1, nr. 11
  • Mellem 50 m2 og 65 m2 bruttoetageareal
  • Boligen er kun omfattet hvis boligen er beliggende i et parallelsamfund (tidligere kaldt ghettoområde), jf. almenboligloven §61a, stk. 2.

 

Fremsendelse af ansøgningen

Boligorganisationen fremsender ansøgning, om ommærkning af en bestemt bolig til Almene Boliger.

 

Indhold af ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde oplysninger, om boligen som ønskes ommærket, herunder hvilken størrelseskategori boligen falder ind under.

 

Vurdering

Almene Boliger vurderer, om ommærkningen overholder gældende lovgivning.

 

Aftale

Almene Boliger udfærdiger en aftale, som skal underskrives af boligorganisation.

 

Ændre stamdata og BBR

Det er boligorganisationens ansvar, at sikre, at stamdata og BBR-oplysningerne er blevet rettet ift. ovenstående adresser. Boligorganisationen bedes rette henvendelse til LBF og BBR for rettelse samt vedhæfte den kommunale godkendelse:

 

LBF: Henriette Fogh Schuster, hfs@lbf.dk
BBR: Hovedpostkasse, bbr.bkf@odense.dk

 

Boligorganisationen skal fremsende kvitteringsmail for modtagelse af anmodning om ændring af boligtype fra LBF og BBR.

 

OBS Ungdomsboligbidrag bortfalder

Ommærkes almene ungdomsboliger, hvortil der er meddelt tilsagn efter den 31. december 1996, bortfalder ungdomsboligbidraget.

 

Skrevet den 24. marts 2022.

By- og Kulturforvaltningen