Spring til indhold

Ommærkning fra familiebolig til ældrebolig

Ansøgning om ommærkning til ældreboliger. Vejledningen er gældende for Solbakken.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Regulering

Ommærkning af familieboliger til ældreboliger er reguleret i almenboligloven §5, stk. 1, nr. 10.

 

Betingelser for ommærkning

Ommærkning af ældreboliger kan foretages efter aftale mellem Almene boliger og den almene boligorganisation.
Det er et krav at boligen er en tilgængelighedsbolig.

 

Fremsendelse af ansøgningen

Boligorganisationen fremsender ansøgning om ommærkning af en bestemt bolig til Almene boliger.

 

Indhold af ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om den bolig som ønskes ommærket.

 

Vurdering

Almene boliger vurderer om ommærkning overholder gældende lovgivning.

 

Aftale

Almene boliger udfærdiger en aftale, som underskrives af boligorganisation.

 

Ændre stamdata og BBR

Det er boligorganisationens ansvar, at sikre, at stamdata og BBR-oplysningerne er blevet rettet ift. ovenstående adresser. Boligorganisationen bedes rette henvendelse til LBF og BBR for rettelse samt vedhæfte den kommunale godkendelse:

LBF: Henriette Fogh Schuster, hfs@lbf.dk
BBR: Hovedpostkasse, bbr.bkf@odense.dk

Boligorganisationen skal fremsende kvitteringsmail for modtagelse af anmodning om ændring af boligtype fra LBF og BBR.


By- og Kulturforvaltningen