Spring til indhold

Botilbuddet Tornbjerggård

Botilbuddet Tornbjerggård er et socialpsykiatrisk botilbud for personer med en sindslidelse, som medfører en betydelig eller varig nedsat funktionsevne.

Hvem henvender tilbuddet sig til

Tilbuddet henvender sig til voksne mennesker, med svære sindslidelser, der har været i et længerevarende psykiatrisk behandlingsforløb og som har brug for en særlig støtte for at kunne generhverve færdigheder til at leve et hverdagsliv på egne betingelser. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Forløbet tilrettelægges i samarbejdet med borgeren.
 
På grund af boligens indretning er det ikke muligt at tilgodese et tungere plejebehov.
Aktuelt er borgergruppen mellem 20 – 75 år.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse kan fremsende ansøgningsskema til rehabiliteringsrådgiveren i Indgangen.
I samarbejde med borgeren undersøges om Tornbjerggård er det rette tilbud. På baggrund af ansøgning og samtale træffer rehabiliteringsrådgiveren en afgørelse på, om du kan profitere af et ophold på Tornbjerggård. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøger på venteliste.

Lovgivning

Lov om social service §107 og §108 

 

Dagligdagen og aktiviteter

Det overordnede mål for Tornbjerggård er, i samarbejde med borgerne, at skabe en målrettet udvikling gennem en individuel rehabiliteringsforløb. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende perspektiv, og indsatserne har fokus på at understøtte den enkelte borger i at udvikle sociale færdigheder og øge selvstændighed i forhold til hverdagslivet. Støtten tilpasses og gradueres løbende i forhold til den enkeltes ønsker, behov og ressourcer.

 

For at arbejde bedst muligt med rehabilitering, er vi organiseret i teams med en koordinator. Teamorganiseringen skal understøtte, at borgeren har mulighed for at være med til at udpege de personaler, som han/hun vil samarbejde med for at nå de opsatte mål.

 

Dagligdagen er bygget op om hverdagslivet. Dagligdagen kan på botilbuddet indeholde aktiviteter som indkøb, rengøring af egen lejlighed, tøjvask, madlavning mm., hvor der er mulighed for støtte af personalet. Hvis du ønsker mulighed for aktiviteter/beskæftigelse foregår det oftest i CSD Odense. 

 

Brugerindflydelse

De enkelte afdelinger på Tornbjerggård holder husmøder, hvor borgeren efter ønske kan træffe beslutninger, der har betydning for fællesskabet.

 

Antal pladser

Vi har i alt 37 døgnpladser.

 

Fysiske rammer

Tornbjerggård er en stor étplansbygning fra 1982.
Tornbjerggård er opdelt i to mindre enheder/huse. Der er samlet 39 boliger på 27-30 m2 med egen forgang og handicapvenligt badeværelse. Der er desuden i hvert hus fælles køkkenalrum og fælles opholdsstue. 

 

Økonomi

Der udarbejdes en form for lejekontrakt, hvor det er tydeligt, hvad der er obligatorisk, og hvad der er tilbud om. Borgerne betaler husleje efter boligens størrelse og indtægt. Der betales aconto for varme og el, som reguleres ved årsafslutning. Der aflæses efter fælles målere og af borgerandelen betales der 1/37 i forhold til de dage, borgerne har boet her. Derudover er der antennebidrag samt valgfri tilbud, som består af rengøring, vask, kost, forsikring.
Der kan ikke søges om boligstøtte

 

Personale og ledelse

Den faste socialfaglige personalegruppe består af 30 medarbejdere, der er tværfagligt sammensat. Faggrupperne er pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter. Af øvrige personale grupper er køkkenassistenter og husassistenter.
 
Der er ansat em psykiatrisk lægekonsulent, der kommer tre timer hver uge, og derudover er vi uddannelsessted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og pædagogstuderende.


Rehabiliteringsleder

Tina Jakobsen
tinja@odense.dk
Tlf.: 61 55 45 53

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Christina Bæhrenz Jensen

cbjen@odense.dk 

 

 

 

Direkte nr. til medarbejderne i hus A: 63 75 52 22

Direkte nr. til medarbejderne i hus B: 63 75 52 18
Direkte nr. til medarbejderne i hus C: 63 75 52 51

Ældre- og Handicapforvaltningen