Spring til indhold

Botilbuddet Rydsåvej - Gerontopsykiatrisk Center

Botilbuddet er et specialiseret botilbud til ældre mennesker med en sindslidelse, der har brug for støtte til at få hverdagen til at fungere.

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet retter sig mod +50-årige borgere med svære længerevarende sindslidelser med betydelig nedsat funktionsevne, kombineret med et omfattende støtte- eller plejebehov. De har alle brug for en specialiseret og målrettet socialpsykiatrisk/somatisk indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. I Odense Kommune tilrettelægges indsatsen i samarbejdet med borgeren ud fra en rehabiliterende referenceramme. Vi skal støtte borgerne i at leve et meningsfuldt hverdagsliv - det gør vi ved at sætte borgernes ressourcer i spil.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse skal i samarbejde med deres koordinator kontakte rehabiliteringsrådgiverne, der kan visitere til Botilbuddet.

 

Lovgivning

Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

Dagligdagen tager udgangspunkt i borgernes individuelle behov og ressourcer i forhold til hverdagslivets daglige gøremål. Personalet støtter den enkelte borger i at klare den personlige pleje, løsning af praktiske opgaver og vedligeholdelse/udvikling af sociale færdigheder.
 
Der er mulighed for at deltage i de fælles aktiviteter, der arrangeres på stedet, både individuelt og i grupper. Vi ønsker herigennem at fremme den enkelte borgers udvikling og evne til at mestre hverdagen og eget liv.

 

Beboerindflydelse

Der er på centret tilknyttet et beboerråd bestående af beboerne, personale og ledelse. Beboerrådet har indflydelse på driften af stedet og er med til at træffe bestemmelser om de aktiviteter, f.eks. fællesfester og pårørendearrangementer, der skal foregå. Der er valg til rådet én gang om året. Derudover sikres brugerindflydelse gennem den individuelle kontakt og gennem husmøder på afdelingerne.

 

Antal borgere og pladser

Der bor 43 borgere fast. Der er yderligere en udredningsplads, som fungerer til et kortere ophold op til 3 mdrs. varighed for sindslidende borgere i Odense Kommune.

 

Fysiske rammer

Rydsåvej er placeret i rolige, naturskønne omgivelser for enden af en villavej og er et gulstensbyggeri opført i et plan med lukkede gårdhaver. Rydsåvej har 27 boliger, der består af stue, soveværelse og badeværelse. Og 17 boliger der består af kombineret stue/soveværelse samt badeværelse. Midt i huset er der en café, hvor man har mulighed for at spise i fællesskab med andre samt deltage i fællesarrangementer etc.

 

Beboerøkonomi

Der er beboerbetaling for kost, leje af linned, aktiviteter og rengøring.

 

Personale og ledelse

Personalegruppen er tværfaglig sammensat og består af ca. 35 medarbejdere bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagog, sygeplejersker og ergoterapeuter. Derudover er der en teknisk servicemedarbejder og rengøringsassistenter. Der er to psykiatriske lægekonsulenter tilknyttet stedet, og ledelsen består af en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder.


Rehabiliteringsleder 

Ulla Bebe Krog

E-mail: ullbk@odense.dk
Tlf.: 21 33 80 91

 

Assisterende rehabiliteringsleder:

Stine Kold Ankersen

E-mail: stkp@odense.dk

Tlf.: 29 38 88 59

 

Kontaktinformation/Åbningstid

Rydsåvej er et døgntilbud, og derfor er der åbent for henvendelser hele døgnet på tlf.: 65 51 38 43 eller nattelefonen 65 51 38 96.

Personale dag og aften: 

Team AD, tlf. 65 51 38 44 
 
Team BE, tlf. 65 51 38 43

Team CE, tlf. 65 51 38 55

 

Personale nat

Tlf.: 65 51 38 96

 

Ældre- og Handicapforvaltningen