Spring til indhold

Botilbuddet Fangelvej

Socialpsykiatrisk botilbud for personer med en sindslidelse, som medfører en betydelig eller varig nedsat funktionsevne.

Hvem henvender tilbuddet sig til?

Tilbuddet henvender sig til voksne mennesker, der har været i et længere - eller korterevarende psykiatrisk behandlingsforløb og som har brug for en særlig støtte for at kunne generhverve færdigheder til at leve et hverdagsliv på egne betingelser. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Forløbet tilrettelægges i samarbejdet med borgeren, ud fra en rehabiliterende referenceramme.

På grund af lejlighedernes indretning er det ikke muligt at tilgodese et plejebehov.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere med betydelig funktionsnedsættelse kan fremsende ansøgningsskema til rehabiliteringsrådgiveren i Indgangen. I samarbejde med borgeren undersøges om Fangelvej er det rette tilbud. På baggrund af ansøgning og samtale træffer rehabiliteringsrådgiveren en afgørelse om, hvorvidt du kan profitere af et ophold på Fangelvej. Hvis der ikke er en ledig plads, kommer ansøger på venteliste.

  

Lovgivning

Lov om social service § 107 og § 108.

 

Dagligdagen og aktiviteter

Dagligdagen er bygget op om hverdagslivet. Dagligdagen kan på botilbuddet indeholde aktiviteter som indkøb, rengøring af egen lejlighed, tøjvask, madlavning m.m., hvor der er mulighed for støtte af personalet. De daglige måltider og den ugentlige rengøring af fællesarealerne gøres af borgere med personale støtte. Der er mulighed for at træne beskæftigelser ved at arbejde sammen med køkken-, rengøring- og pedelmedarbejder.

 

Team med koordinator

For at arbejde bedst muligt med rehabilitering er vi organiseret i teams med koordinator.
Teamorganiseringen skal understøtte, at du som borgeren har mulighed for at være med til at udpege de personaler, som du vil samarbejde med for at nå dine mål, altså, hvem du primært vil samarbejde med i forhold til daglige gøremål og din samarbejdsplan. Koordineringen af indsatsen udføres af koordinatoren, denne har kun fokus på at hjælpe dig med at planlægge og overskue dit rehabiliteringsforløb.

 

Indflydelse

Husmøder: Der afholdes møde 1 gang ugentlig. Hver uge laves der madplaner og hver 14. dag gives der gensidig information og besluttes evt. nogle fællesaktiviteter.

 

Antal brugere og pladser

Botilbuddet Fangelvej er normeret til 22 borgere, der er fordelt i 4 mindre huse. Alle har egen lejlighed.

 

Fysiske rammer

Botilbuddet ligger i det sydlige Odense. Lejlighederne indeholder lille soverum, opholdsstue og tekøkken. Lejlighederne er fordelt på 4 huse. Til hvert hus er der fælles køkken og opholdsstue. Der er en dejlig stor have, som grænser op til marker. Botilbuddet Fangelvejs rammer kræver, at man har et fysisk godt funktionsniveau, da rammerne ikke er handicapvenlige, hvilket også betyder, at fysisk støtte til personlig pleje ikke er en mulighed.

 

Økonomi

Der udarbejdes en form for lejekontrakt, hvor det er tydeligt, hvad der er obligatorisk og hvad der er tilbud om. Borgerne betaler husleje efter boligens størrelse og deres indtægt, som er henholdsvis arealbestemt- og indkomstbestemt husleje. Der betales a-conto for varme og el, som reguleres ved årsafslutning. Der er aflæsning i bolig efter målere. Der er aflæsning for fællesarealer og af borgerandelen betales der i forhold til de dage, borgerne har boet her. Derudover er der antennebidrag samt valgfri tilbud, som består af rengøring, vask, kost og forsikring. Kosten reguleres ved årsafslutning i forhold til de dage, borgerne har været tilmeldt kosten.

Der kan ikke søges om boligstøtte.

 

Personale og ledelse

Den faste socialfaglige personalegruppe består af 17 medarbejdere, der er tværfagligt sammensat. Faggrupperne er pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt socialrådgivere. Derudover er Fangelvej uddannelsessted for sygeplejestuderende og social- og sundhedselever.Rehabiliteringsleder

Tine Rønn 
Tlf.: 61 55 67 86
E-mail: tinrn@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Monica Refskou
E-mail: mre@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen