Spring til indhold

Dania Bo- og Dagcenter

Dania er både et botilbud og et dagcenter for personer med en længerevarende sindslidelse. Målgruppen er primært ældre borgere
.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få tilbuddet

Borgere med svære sindslidelser, som ikke kan bo alene, og som har behov for støtte, kontakt og omsorg samt kan profitere af at bo i et mindre botilbud, hvor der er personale hele døgnet.

 

Sådan får man tilbuddet

Efter henvisning vil rehabiliteringsrådgivere i i Ældre- og Handicapforvaltningen i samarbejde med forstanderen for Dania afgøre, hvem der får tilbuddet, både hvad angår bolig og dagcenterplads.

 

Lovgivning

Døgntilbuddet:

Almenboliglov § 105


Dagtilbuddet:
Lov om social service § 104

 

Selvejende institution

Dania er en selvejende institution. Danias drift betales af Odense Kommune i henhold til en driftsoverenskomst. Dania drives af en bestyrelse med seks medlemmer, hvoraf den ene er en beboerrepræsentant. Bestyrelsens formand: Advokat Ole Maare.

 

Dagligdagen og aktiviteter

Dania tilbyder den hjælp, støtte og vejledning, beboerne har behov for i dagligdagen. For beboerne gælder det, at Dania først og fremmest er en bolig - ikke et behandlingstilbud. Beboerne er selv med til at holde deres lejligheder og deltager herudover også i dagcentrets aktiviteter, som blandt andet omfatter sang, indkøbsture, svømning, gymnastik og gåture. Der er ture ud af huset i forbindelse med eksempelvis bowling, å-ture, ferieture mm. Endvidere afholdes der arrangementer i forbindelse med forskellige årstider, bl.a. høstfest, grillfester, påskefrokost mm. I alle aktiviteter kan både daggæster, bestyrelse, beboere, familie og venner deltage.

 

Der er ikke faste åbningstider på Dania, dagcentergæsterne kan møde op efter behov. Der er personale i huset hele døgnet.

 

Brugerindflydelse

Danias beboere og dagcentergæster mødes til husmøde én gang om måneden, hvor forstanderen også deltager. På møderne bliver brugernes ønsker om Danias dagligdag og aktiviteter diskuteret. Der bliver lavet referat efter møderne. Derudover er der kostudvalg, beboerrådsmøder mm.

Antal brugere og pladser

Der er plads til 16 beboere, to aflastningsbeboere samt ca. 12 daggæster.

 

Fysiske rammer

Botilbuddet består af 16 lyse og venlige toværelses lejligheder med tekøkken og bad samt to aflastningspladser. 
Dagcentret benyttes af Danias egne beboere, samt daggæster. I stueetagen er der opholdsrum, der fungerer som spise- og dagligstue samt aktivitetsrum for både dagcentergæster og beboere. Her er der samtidig mulighed for at få morgen, middag og aftensmad til en rimelig pris. Danias have er også en del af fællesarealet.

 

Beboerøkonomi

Der er egenbetaling for kost, vask af tøj m.m. samt for materialer i dagcentret. Dania følger Odense Kommunes takster.

 

Personale og ledelse

Der er pt. 16 ansatte, og personalegruppen er tværfaglig sammensat.

Rehabiliteringsleder

John Bay

jbay@odense.dk

 

Læs mere om Dania i deres pjece

Ældre- og Handicapforvaltningen