Spring til indhold

Kollegiet Roesskovsvej

Kollegiet Roesskovsvej er et midlertidig socialpsykiatrisk kollegie målrettet unge med en svær sindslidelse.

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet er til unge mennesker, der har været i et længerevarende eller kortevarende psykiatrisk behandlingsforløb.
Rehabiliteringsforløbet er målrettet unge med en svær sindslidelse, som kan have svære psykotiske gennembrud.
De har et rehabiliteringspotentiale, det betyder, at forløbet har fokus på at arbejde aktivt med at øge selvstændigheden i de daglige gøremål, i sociale færdigheder og i uddannelse/arbejdsparthed afhængigt af borgerens ønske.

 

Roesskovvejs rammer kræver at man har et fysisk godt funktionsniveau. Det betyder også, at støtte til personlig pleje ikke er muligt.
Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker, i samarbejde med den unge, ud fra en rehabiliterende referenceramme.

 

Varighed: 0-3 år.
Udredningspladser varighed: 3 mdr. 

 

Sådan får du tilbuddet

Ansøgere med en svær sindslidelse kan fremsende ansøgningsskema til rehabiliteringsrådgiveren i Indgangen. I samarbejde med borgeren undersøges om Kollegiet Roesskovsvej er det rette tilbud. På baggrund af ansøgningen og en samtale træffer rehabiliteringsrådgiveren en afgørelse om, du kan profitere af et ophold på Roesskovsvej. 

 

Lovgivning

Lov om social service § 107

 

Dagligdagen og aktiviteter

På tilbuddet er der mulighed for kontakt med personale fra kl. 07.30-23:00. Herefter dækkes botilbuddet af den by-dækkende nattjeneste.  
Hverdagslivet er rammen for dagligdagen. Dagligdagen kan indeholde aktiviteter som madlavning, rengøring af egen lejlighed, indkøb og samvær med andre beboere. Vi støtter i evt. praktikker, skole eller forskellige former for aktiviteter uden for Roesskovsvej.

Dagligdagen tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og behov, således at indsatsen matcher de individuelle behov for støtte og udvikling. Det kan f.eks. være praktisk bistand og udvikling af sociale færdigheder. 
Rehabilitering er den overordnede referenceramme for tilbuddet. 

Team med koordinator

Vi er organiseret i  mindre teams, hvor vi arbejder rehabiliterende. Alle unge får tildelt en koordinator som støtter den enkelte i rehabiliteringsforløbet. 

 

Brugerindflydelse

Der afholdes fælles beboermøde hver sjette uge. Her kommer beboerne bl.a. med forslag til aktiviteter, drøfter dagligdagen og får forelagt ændringer, der har generel betydning for beboerne. 

Antal brugere og pladser

Der er 31 beboere på Roesskovsvej. (Midlertidg rehabiliteringsforløb i op til tre år).
Der er tre udredningspladser (Varighed tre mdr.).

Alle har egen lejlighed, fordelt i fem huse.

 

Fysiske rammer

Botilbuddet Roesskovsvej er bygget i 1999 og består af fem huse med seks eller otte lejligheder i hver. Lejlighederne er på 34 m2 og er indrettet med stue med køkkenniche, soveværelse og badeværelse med bruser. På fællesarealerne i husene er der køkken og spise- eller dagligstue med tv. Roesskovsvej ligger centralt i Odense, og der er mange indkøbsmuligheder og aktivitetstilbud i lokalområdet. Letbanen er tilgængelig i gåafstand.
 

Beboerøkonomi

Du betaler en fast husleje, som er baseret på din indkomst. Dertil kommer el og varme a conto. Du kan også vælge at være med i en kostordning med tre daglige måltider, ordning med rengøringsmidler og vaskemidler. Der kan ikke søges om boligstøtte.

Personale og ledelse

Personalegruppen består af 30 medarbejdere som er tværfagligt sammensat.
Faggrupperne er: social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere og psykomotoriske terapeuter.
Roesskovsvej er uddannelsessted for sygeplejestuderende, ergoterapeutstuderende og pædagogstuderende.

 

 

Rehabiliteringsleder

Gertie Sørensen

E-mail: gsoe@odense.dk

Tlf.: 63 75 50 62

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Anita Bresson

E-mail: anibr@odense.dk

Tlf.: 23 29 95 23

 

Team 1, tlf. 21 17 38 53
Team 2, tlf. 24 81 07 61
Team 3, tlf. 21 17 38 68
Team 4, tlf. 30 12 79 79

Ældre- og Handicapforvaltningen