Spring til indhold

Kollegiet Roesskovsvej

Botilbuddet Roesskovsvej er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne mennesker med en sindslidelse, der medfører en betydelig eller længerevarende nedsat funktionsevne.


Hvem kan få tilbuddet
Tilbuddet er til mennesker med sindslidelser, der har behov for en målrettet socialpsykiatrisk indsats for at kunne generhverve deres færdigheder til at leve et godt hverdagsliv på egne betingelser.

På grund af boligernes indretning er det ikke muligt at tilgodese et plejebehov.  
 

Sådan får du tilbuddet

Du skal sammen med en kontaktperson udfylde og sende et ansøgningsskema til din kommunale sagsbehandler. Visitationsudvalget i Virksom Dialog, Ældre- og Handicapforvaltningen, behandler ansøgningen på et møde, og beslutter, om du kan få tilbuddet. 

 

Lovgivning

Lov om social service § 107 & § 108


 

Dagligdagen og aktiviteter

På tilbuddet er der mulighed for kontakt med personale fra kl. 07.30-23:00. Herefter dækkes botilbuddet af den by-dækkende nattjeneste.  
Hverdagslivet er rammen for dagligdagen. Dagligdagen kan indeholde aktiviteter som madlavning, rengøring af egen lejlighed, indkøb og samvær med andre beboere. Der er mulighed for at træne beskæftigelse ved arbejde sammen med køkkenmedarbejder. Vi støtter også, at beboere har aktiviteter/beskæftigelse uden for Roesskovsvej.
Dagligdagen tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og behov, således at indsatsen matcher de individuelle behov for støtte og udvikling. Det kan f.eks. være praktisk bistand, personlig pleje eller udvikling af sociale færdigheder. 
Rehabilitering er den overordnede referenceramme for tilbuddet. 

Brugerindflydelse

Der afholdes fælles beboermøde en gang månedligt. Her kommer beboerne bl.a. med forslag til aktiviteter, drøfter dagligdagen og får forelagt ændringer, der har generel betydning for beboerne. 

Antal brugere og pladser

Der er 25 beboere på Roesskovsvej. 

 

Fysiske rammer

Botilbuddet Roesskovsvej er bygget i 1999 og består af fem huse med seks eller otte lejligheder i hver. Lejlighederne er på 34 m2 og er indrettet med stue med køkkenniche, soveværelse og badeværelse med bruser. På fællesarealerne i husene er der køkken og spise- eller dagligstue med tv. Roesskovsvej ligger centralt i Odense, og der er mange indkøbsmuligheder i lokalområdet, hvor både Føtex og tankstation ligger i gåafstand. 
 

Beboerøkonomi

Du betaler en fast husleje, som er baseret på botilbuddets omkostninger. Dertil kommer el og varme a conto. Du kan også vælge at være med i en kostordning med tre daglige måltider, en gavekasse og en ordning med rengøring og vask. Alt i alt koster det ca. 5.000 kr. om måneden at bo på Roesskovsvej (med forbehold for en konkret, individuel beregning).

Personale og ledelse

Personalegruppen er tværfaglig og består af social- og sundhedsassistenter, plejere, plejehjemsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgivere og servicefunktionerne pedel, ernæringsassistent og administration. Roesskovsvej er praktiksted for flere af disse faggrupper.

 

 

Rehabiliteringsleder

Gertie Sørensen

E-mail: gsoe@odense.dk

Tlf.: 63 75 50 62

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Tanja Høyer Lundgaard 

E-mail: talu@odense.dk

 

Team 1, tlf. 63 75 50 61 

Team 2, tlf. 63 75 50 65
Team 3, tlf. 63 75 50 63

 

E-mail: fb-roesskovsvej@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen