Spring til indhold

GPS sporing af hjemløse vakte interesse i udlandet

Nogle gange kan en simpel ide ende som en både effektiv og økonomisk rentabel løsning på et problem. I Socialcenteret fik en medarbejder i 2014 en ide, som skulle vise sig at vække interesse i både Tyskland og USA.

I takt med at byrummet i Odense ændrer sig, må Socialcenteret finde nye hellesteder til byens udsatte. For at finde den bedst egnede placering tages der hensyn til de øvrige aktører i byen, men også til de udsattes færden rundt omkring i byen.

Det har vist sig at være et problem at kortlægge målgruppens færden rundt i byen uden at ’følge efter dem’ – en ubehagelig metode for begge parter. Derfor fandt en medarbejder ud af, at man kunne sætte en GPS på en gruppe på 20 personer i målgruppen hver dag. Sporingen foregik naturligvis helt anonymt og frivilligt. Samtidig var det en noget mere økonomisk rentabel løsning.

GPS sporing vakte en enorm interesse. Først blandt danske medier og siden bredte inetressen sig ud over landets grænser.

 

Medier fra både USA og Europa ringede, og ville høre, hvorfor vi fulgte vores ’hjemløse’ på GPS. Når de hørte den rette sammenhæng blev de interesseret i Odenses måde at arbejde med målgruppen på. Og dermed kom Socialcenterets Housing First princip ind i debatten. Et princip, der har ført gode resultater med sig og, som nu gør, at vi i Odense Kommune har ganske få tilbage, der bor på gaden.

Housing First princippet går i al sin enkelthed ud på, at den udsatte starter med at få egen bolig først. Det betyder, at der bliver ro på de indre linjer og det åbner muligheder for at arbejde videre med de udfordringer, der har gjort borgeren udsat.

Borgmesterforvaltningen