Spring til indhold

Børn- og Ungeforvaltningens regnskab 2014

Børn- og Ungeforvaltningens regnskab 2014.

Børn- og Ungeforvaltningen løfter Odenses opgaver inden for børne- og ungeområdet. På tværs af forvaltningens kerneydelser og godt 6.200 ansatte er ambitionen at styrke et sammenhængende børne- og ungeliv med mere læring, sundhed og deltagelse i stærke fællesskaber.

Børn- og Ungeforvaltningens kerneopgaver er i hovedtræk:
• Sundhedspleje
• Dagpleje
• Vuggestuer
• Børnehaver
• Folkeskoler
• Specialindsatser overfor børn og unge - herunder pædagogisk/psykologisk rådgivning
• Ungdomsskoler
• Kommunal tandpleje

Regnskab
Se Børn- og Ungeforvaltningens regnskab

Her gjorde vi en forskel!
Her kan du se tre eksempler, hvor vi i 2014 gjorde en forskel for borgerne i Odense Kommune.

Borgmesterforvaltningen