Spring til indhold

”Fritidsvejledning Uden Grænser” knækker koden og bringer udsatte børn og unge ind i fritidsfællesskaber

-

”Inden jeg kom i FVUG, var jeg aldrig sammen med veninder eller venner. Nu har jeg veninder, som jeg er knyttet til, og jeg er begyndt at turde mange flere ting selv. Jeg synes også, at det er dejligt, at jeg kan ringe og snakke med min fritidsvejleder, som har fået mig i gang med at lave noget i min fritid - nemlig fitness boksning”. Sådan siger en 15-årig pige fra projektet ’Fritidsvejledning Uden Grænser’ (FVUG).

Pigen er blot ét af de mange eksempler på, hvordan en fritidsvejleder gennem en systematisk vejledning bliver en betydningsfuld voksen. En, der spotter udviklingspotentialet hos den enkelte og støtter barnet i at kunne begå sig og ikke mindst fastholde sig selv i et meningsfuldt fritidsfællesskab - også efter endt vejledningsforløb hos FVUG.

Projektet har høstet gode erfaringer, og der er udsigt til, at man efter projektperiodens udløb vil have fastholdt og inkluderet op imod 70 % af de indskrevne udsatte børn og unge i alderen fra 6- 18 år i et aktivt fritids- og foreningsliv.

Projektet har udviklet en helhedsorienteret arbejdsmetode funderet på tre grundprincipper:
1. Tager hånd om det enkelte barns fritid og egenmotivation for inklusion i et fritidsfællesskab gennem empowerment og anerkendelse.
2. Aktivt inddrager forældrene og ansvarliggør dem for barnets aktive fritidsliv.
3. Samarbejder samskabende med barnets familienetværk, de lokale foreninger og relevante kommunale aktører omkring barnets generelle trivsel og udvikling.

Borgmesterforvaltningen