Spring til indhold

Vilkår for udeservering før april 2022

Her kan du se standardvilkår for tilladelser til udeservering, der er givet før april 2022.

De gældende standardvilkår for udeservering er gældende for tilladelser givet efter april 2022.


Restauratører, som har en gyldig tilladelse til udeservering, kan fortsætte på hidtidige vilkår (vedlagt som bilag til tilladelsen).

For tilladelser givet før 5. marts 2019 fremgår vilkårene af Regulativ for udeservering 1997: vilkår for udeservering.


For tilladelser givet mellem 5. marts 2019 og april 2022 fremgår vilkårene af Standardvilkår for udeservering i Odense - Marts 2019


Dog vil ændringer i omfang eller møblement kræve en ny tilladelse efter de nyeste vilkår.

By- og Kulturforvaltningen