Spring til indhold

Møbler, parasoller og markiser

Standardvilkår nr. 5 for udeservering

5.1 Møblerne skal være flytbare, men ikke så lette, at de vælter let i blæst. De skal være i god, holdbar kvalitet og løbende holdes i god stand. Pallemøbler, møbler i plast, der hurtigt blegner eller gråner og møbler i signalfarver/neonfarver godkendes som udgangspunkt ikke.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

5.2 Overdækning af udeservering må kun ske med parasoller eller markiser. Parasoller og markiser skal fjernes, slås sammen eller rulles op uden for åbningstiden, og må ikke uden særlig tilladelse række uden for udeserveringsarealet. Parasoller og markiser skal være åbne i front og sider og må ikke være så lave, at de er til gene for forbipasserende, kommunens drift af vejarealer med videre. Hvis markisen monteres på bygningen kræver det en byggetilladelse.
Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale arealer samt private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

5.3 Parasoller skal være ensfarvede i lyse farver. Under træer og øvrig beplantning kan også anvendes parasoller i mørke ensartede farver – dog ikke sort. Markiser skal være i afdæmpede farver.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale arealer samt private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

5.4 Restauratøren kan søge om tilladelse til nedstøbning af bøsningsrør til parasoller og beslag til støttestænger for markiser. Bøsningsrørene skal afsluttes i niveau med belægningen og lukkes med støbejernsdæksel, når de ikke er i brug. Restauratøren skal søge om gravetilladelse. Beslag til støttestænger må max må være 3 cm høje målt i forhold til den omgivende belægning. Støttestængerne skal nemt og hurtigt kunne frigøres fra beslagene af én person uden brug af værktøj. Odense Kommune har ikke ansvar for eventuelle skader på beslagene, der måtte opstå i forbindelse med kommunens drift af vejarealet eller brugen af vejarealet i øvrigt.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

Standardvilkår for udeservering
Du kan læse begrundelserne for vilkårene i den fulde udgave af Standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen