Spring til indhold

Tidsrum for udeservering

Standardvilkår nr. 2 for udeservering

2.1 Inventar inklusiv afskærmning og parasoller må opsættes fra kl. 11 til kl. 01, hvor udeservering senest skal ophøre. Alt inventar skal fjernes fra vejarealet, når udeserveringen lukker. Restauratøren kan søge om tilladelse til at opstille inventaret tidligere end kl. 11.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

2.2 Restauratøren kan søge om tilladelse til at opbevare møbler, afskærmning, parasoller, plantekrukker m.v. på vejarealet eller kommunalt ejede arealer, når udeserveringen lukker. I en eventuel tilladelse vil kommunen opstille vilkår, der sikrer hensynene til redningsberedskabets indsats- og redningsmuligheder, flugtveje, trafiksikkerhed, varelevering, vejdrift, naboer, beboere, byliv, bymiljø m.v.

En tilladelse til at opbevare møbler udenfor vil normalt forudsætte, at det ikke er muligt for restauratøren at opbevare møbler indenfor. Hvis møbler opbevares udenfor er det restauratørens ansvar at sikre, at møblerne ikke kan anvendes efter udeserveringen lukker.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

2.3 Det er tilladt at have udeservering året rundt. Møblerne skal opstilles senest kl. 12 hver dag uanset vejret. Hvis møblerne i en periode ikke opstilles hver dag, skal møbler og øvrigt inventar inklusiv afskærmning og parasoller opbevares et andet sted end på vejarealet eller det kommunale areal. Hen over året skal overskydende møbler fjernes fra det offentlige vejareal og eventuel afskærmning flyttes, så der ikke er tomme arealer bag afskærmningen.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

Standardvilkår for udeservering
Du kan læse begrundelserne for vilkårene i den fulde udgave af Standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen