Spring til indhold

Gyldighed

Herunder kan du læse om tilladelsens gyldighed - herunder også ændringer i tilladelse og tilbagekaldelse.

1.1 Tilladelsen er tidsbegrænset til maksimalt 3 år, men kan også opsiges af restauratøren eller tilbagekaldes af kommunen, se pkt. 1.2. Tilladelsen ophører dog automatisk, hvis den ikke har været brugt i et år. I særlige tilfælde gives der kun korte midlertidige tilladelser.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

1.2 Kommunen kan tilbagekalde tilladelsen eller ændre vilkår i tilladelsen. Tilbagekaldelsen/ændringen vil blive begrundet, og kan ske af hensyn til sikkerhed, færdsel, byliv og bymiljø. Tilbagekaldelsen/ændringen vil ske med et varsel, hvis længde afhænger af de konkrete forhold.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale og private arealer.

1.3 Tilladelsen er knyttet til restaurationens CVR-nr. og den konkrete placering. Tilladelsen kan ikke overføres til et andet CVR-nr eller en anden placering. Det påhviler restauratøren at give kommunen besked ved ophør af udeservering.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale og private arealer.

1.4 Tilladelsen gælder for et specifikt målsat areal. Hvis der ønskes et ændret areal, skal der søges på ny. Tilladelsen skal ligge i restauranten. Udeserveringens udstyr - inklusiv afskærmning, plantekrukker, skilte m.v. – må ikke placeres uden for det tilladte område. Kommunen markerer arealet på stedet, hvis kommunen vurderer, at der er behov for dette.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale og private arealer.

1.5 Restauratøren kan søge om tilladelse til midlertidigt at anvende arealer, der er reserveret til naboers eller genboers fremtidige udeservering. En eventuel tilladelse vil være midlertidig på 6 til 12 måneder.

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

1.6 Hvis det konstateres, at vilkår i tilladelsen ikke overholdes, vil kommunen indskærpe forholdet. Hvis vilkår i tilladelsen stadig ikke overholdes, kan restauratøren blive politianmeldt. Hvis det vurderes nødvendigt, kan udeserveringsudstyr fjernes af kommunen og tilladelsen kan blive inddraget.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale og private arealer.

1.7 I forbindelse med vejarbejde, arrangementer med videre kan tilladelsen uden erstatning blive inddraget midlertidigt. Tilbagekaldelsen vil ske med et varsel, hvis længde afhænger af de konkrete forhold.

 

Vilkåret gælder
På vejareal og kommunale arealer.

Standardvilkår for udeservering
Du kan læse begrundelserne for vilkårene i den fulde udgave af Standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen