Spring til indhold

Skiltning og reklamer

Standardvilkår nr. 7 for udeservering

7.1 Restauranten må have ét mobilt skilt på max. mål 80 x 120 cm, hvor restaurantens navn, sortiment og priser må fremgå.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale arealer samt private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

7.2 Der må ikke være reklamer eller anden tekst på udeserveringens udstyr, inklusive parasoller, affaldskurve, afskærmning med videre. Dog må restaurantens navn stå på afskærmningen, og på et eventuelt skørt på parasoller eller markiser.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale arealer samt private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

Standardvilkår for udeservering
Du kan læse begrundelserne for vilkårene i den fulde udgave af Standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen