Spring til indhold

Standardvilkår for udeservering

Læs om vilkårene for udeservering foran caféer og restauranter.

De gældende standardvilkår for udeservering i Odense (sidst opdateret i april 2022) vises herunder, ligesom tidligere versioner fra før 2022 og 1997 fremgår nederst på siden.


Hvem gælder standardvilkår for udeservering for?

Vilkårene gælder for tilladelser til udeservering givet efter 19. april 2022. 

Restauratører, som har en gyldig tilladelse til udeservering før 19. april 2022, kan fortsætte på hidtidige vilkår. Se tidligere vilkår her.

Dog vil ændringer i omfang eller møblement kræve en ny tilladelse efter de nye vilkår.

 

Hvordan håndhæves vilkårene for udeservering?

Odense Kommune har tilsynsførende, som løbende tager dialogen med restauratørerne.

Der er også hjemmel til at håndhæve med påbud eller politianmeldelser, ligesom kommunen kan fjerne udstyr på restauratørens regning, hvis vilkårene mod forventning ikke overholdes.

 

Standardvilkår for udeservering (revideret april 2022)

1. Gyldighed

2. Tidsrum for udeservering

3. Sikkerhed, fremkommelighed og byliv

4. Orden, renholdelse, glatførebekæmpelse med videre

5. Møbler, parasoller og markiser

6. Afskærmning, gulvbelægning og beplantning

7. Skiltning og reklamer

8. Pavilloner og bardiske

9. Installationer

10. Udgifter og retablering

Ansøg om tilladelse til udeservering

 

Standardvilkår for udeservering før 19. april 2022

Det er muligt at se tidligere vilkår for udeservering fra før 19. april 2022 her.

 

By- og Kulturforvaltningen