Spring til indhold

Standardvilkår for udeservering

Der er kommet nye vilkår for udeservering, der gælder for nye tilladelser efter den 5. marts 2019. Læs mere herunder om standardvilkår for udeservering foran caféer og restauranter.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Herunder kan du læse Standardvilkår for udeservering (marts 2019).

 

Du kan se det samlede Standardvilkår for udeservering incl. begrundelser for hvert vilkår.

 

Hvem gælder standardvilkår for udeservering for?

Vilkårene gælder for nye tilladelser til udeservering pr. 5. marts 2019. 

Restauratører, som har en gyldig tilladelse til udeservering, kan fortsætte på hidtidige vilkår (fremgår af de tidligere vilkår for udeservering).

Dog vil ændringer i omfang eller møblement kræve en ny tilladelse efter de nye vilkår.

 

Hvordan håndhæves vilkårene for udeservering?

Odense Kommune har tilsynsførende, som løbende tager dialogen med restauratørerne.

Der er også hjemmel til at håndhæve med påbud eller politianmeldelser, ligesom kommunen kan fjerne udstyr på restauratørens regning, hvis vilkårene mod forventning ikke overholdes.

 

1. Gyldighed

2. Tidsrum for udeservering

3. Sikkerhed, fremkommelighed og byliv

4. Orden, renholdelse, glatførebekæmpelse med videre

5. Møbler, parasoller og fritstående markiser

6. Afskærmning, gulvbelægning og beplantning

7. Skiltning og reklamer

8. Pavilloner og bardiske

9. Installationer

10. Udgifter og retablering

Standardvilkår for udeservering - samlet

 

Ansøg om udeservering

By- og Kulturforvaltningen