Spring til indhold

Standardvilkår for udeservering

Læs om vilkårene for udeservering foran caféer og restauranter.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

De gældende standardvilkår for udeservering i Odense, sidst opdateret i april 2022.

Hent Standardvilkår for udeservering

 

Hvem gælder standardvilkår for udeservering for?

Vilkårene gælder for tilladelser til udeservering givet efter 19. april 2022. 

Restauratører, som har en gyldig tilladelse til udeservering, kan fortsætte på hidtidige vilkår (vedlagt som bilag til tilladelsen - for tilladelser givet før 5. marts 2019 fremgår vilkårene af Regulativ for udeservering 1997: vilkår for udeservering).

Dog vil ændringer i omfang eller møblement kræve en ny tilladelse efter de nye vilkår.

 

Hvordan håndhæves vilkårene for udeservering?

Odense Kommune har tilsynsførende, som løbende tager dialogen med restauratørerne.

Der er også hjemmel til at håndhæve med påbud eller politianmeldelser, ligesom kommunen kan fjerne udstyr på restauratørens regning, hvis vilkårene mod forventning ikke overholdes.

 

1. Gyldighed

2. Tidsrum for udeservering

3. Sikkerhed, fremkommelighed og byliv

4. Orden, renholdelse, glatførebekæmpelse med videre

5. Møbler, parasoller og markiser

6. Afskærmning, gulvbelægning og beplantning

7. Skiltning og reklamer

8. Pavilloner og bardiske

9. Installationer

10. Udgifter og retablering

Standardvilkår for udeservering - samlet

 

Ansøg om udeservering

By- og Kulturforvaltningen