Spring til indhold

Afskærmning, gulvbelægning og beplantning

Standardvilkår nr. 6 for udeservering

6.1 Der må ikke lægges gulvbelægning, tæpper, løbere eller lignende på belægningen.

 

Vilkåret gælder

På vejareal, kommunale arealer samt private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

 

 

6.2 Restauratøren kan søge om tilladelse til at etablere afskærmning i form af mobile skærmvægge eller plantekasser som afgrænsning mellem 2 udendørsserveringer.

Hvor kommunen eller Fyns Politi vurderer, at der er behov for dette, kan der desuden opnås tilladelse til at etablere mobil afskærmning på meget forblæste steder eller som afskærmning mod trafik. Afskærmning mod trafik kan også være en betingelse for tilladelse til udeservering.

Skærmvægge skal være i neutrale farver og transparente over almindelig bordhøjde. Plantekasser m.v. må ikke være højere end 120 cm inklusiv planter.

 

Vilkåret gælder

På vejareal, kommunale arealer samt private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

 

Standardvilkår for udeservering

Du kan læse begrundelserne for vilkårene i den fulde udgave af Standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen