Spring til indhold

Afskærmning, gulvbelægning og beplantning

Standardvilkår nr. 6 for udeservering

6.1 Der må ikke lægges gulvbelægning, tæpper, løbere eller lignende på belægningen.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale arealer samt private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

6.2 Restauratøren kan søge om tilladelse til at anvende mobile plantekummer. Plantekummerne må højst dække 2/3 af udeserveringens ydre afgrænsning.

Plantekummerne m.v. må ikke være højere end 120 cm inklusiv planter. Opstammede planter kan tillades i en højde på mere end 120 cm, hvis de ikke tager oversigten eller skaber en visuel barriere mellem udeserveringen og det omgivende byrum.

Hvis plantekummerne udelukkende placeres vinkelret på facaden, kan restauratøren søge om tilladelse til at anvende mobile skærme, ligeledes vinkelret på facaden. Skærmene kan eventuelt integreres i plantekummerne.

Skærmene skal være i neutrale farver, må ikke være højere end 160 cm og skal være transparente over almindelig bordhøjde.

Vilkåret gælder
På vejareal, kommunale arealer samt private arealer omfattet af lokalplanen for skilte og facader i bymidten.

Standardvilkår for udeservering
Du kan læse begrundelserne for vilkårene i den fulde udgave af Standardvilkår for udeservering.

By- og Kulturforvaltningen