Spring til indhold

Sygeplejersker

Sygeplejersker i Center for Kræftrehabilitering og Palliation

Sygeplejersken kan støtte dig med at mestre din nuværende livssituation.

Sygeplejersken rådgiver omkring spørgsmål relateret til sygdom og behandling, bivirkninger og senfølger, fysiske problemer og begrænsninger, tanker og følelser.

Du vil kunne møde sygeplejersken på hold og til undervisningen i Center for kræftrehabilitering.

Du kan få en individuel samtale med sygeplejersken om områder, hvor din livskvalitet er begrænset.

Sygeplejersken kan hjælpe dig og dine pårørende med viden om sygdom, behandling og senfølger, såvel som følelsesmæssige reaktioner forbundet med alvorlig sygdom. 

 

 

 

 

 

Sundhedsforvaltningen