Spring til indhold

Fysisk træning på hold

Genoptræning i forbindelse med en kræftdiagnose ved Center for Kræftrehabilitering og Palliation.

Fysisk træning

Regelmæssig fysisk aktivitet kan mindske nogle af de gener, du kan få i forbindelse med kræftsygdom og behandling.

Fysisk aktivitet kan give dig mere energi, øget velvære, forbedret søvn og mindske bivirkningerne fra kræftbehandlingen. Dette vil være medvirkende til at du fortsat kan gøre de ting, som du finder vigtige i din hverdag.

Det er derfor en god idé at være fysisk aktiv i dagligdagen. Det gælder både under og efter et behandlingsforløb for kræft. Det er uanset. om du er helbredt eller uhelbredelig syg af din kræftsygdom.

 

Holdtræning

Træningen foregår på hold to gange i ugen med hensyn til de individuelle behov og evt. restriktioner der måtte være i forbindelse med din behandling.

Holdene er inddelt efter fysisk niveau. Der vil inden start på hold blive lavet fysiske test. Derved kommer du på det hold, som passer til dig.

Undervejs i forløbet er det muligt at skifte hold. På holdene træner vi både ude og inde. Træningen er funktionel. Der vil ved hver træning være fokus på udholdenhed, grundtræning, træning af de store muskelgrupper, samt at arbejde med dit bindevæv.

Der vil være fokus på at genfinde kroppen og genfinde glæden ved bevægelse, samt at øge din livskvalitet. 

 

Tværfagligt team

Du vil i forbindelse med træning på hold møde et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker.

I forbindelse med træningen får du mulighed for at erfarings udveksle med andre i samme situation som dig. Og der vil i forbindelse med hold én gang i ugen være korte oplæg om problemstillinger, som du evt. kan møde i din hverdag.

 

Sundhedsforvaltningen