Spring til indhold

Foreningsliv og aktiviteter

Her kan du læse mere om de forenings- og aktivitetstilbud, du kan deltage i sideløbende med, og efter dit forløb i centeret.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

21 34 61 95

Center for Kræftrehabilitering og Palliation

Østerdalen 4
5260 St. Klemens

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - fredag 08:20-14:00

Parallelt og efterfølgende med dit forløb her i centeret, findes der en bred vifte af forskellige aktiviteter og arrangementer for dig og dine pårørende, som man kan deltage i. Eksempler på 2 forskellige platforme for disse aktiviteter er Paletten og Boblberg. Begge platforme er linket til herunder:

 

Paletten

 

Boblberg

 

 

Derudover kan man finde inspiration på følgende link:

Aktiviteter-og-faellesskaber

 

Ældre- og Handicapforvaltningen