Spring til indhold

For dig der har fået hoved-hals kræft og dine pårørende

​Er du i behandling, eller har du afsluttet behandling for kræft i hoved og halsområdet inden for de seneste 2 år? Så har du mulighed for at få hjælp i Center for Kræftrehabilitering og Palliation.

Hoved-halskræft

Følger af hoved-halskræft kan give mangeartede udfordringer. Der kan bl.a. opstå vanskeligheder med at spise og drikke, synke, tale, hævelse, stramt væv og mundtørhed. Der kan derfor være behov for hjælp fra flere faggrupper i det tværfaglige team i Center for Kræftrehabilitering og Palliation. Det kan hjælpe dig og dine pårørende på vej.

 

I Center for Kræftrehabilitering og Palliation

I centeret vil du møde en ergoterapeut, der vil fungere som din kontaktperson. I fællesskab vil I finde frem til hvilke tilbud/indsatser, der gavner dig.

 

Ergoterapeuten udfører en klinisk undersøgelse og vurdering af din synkeevne. Den kan hjælpe med at finde ud af, hvilke konsistenser din mad skal have, så du kan indtage den sikkert. Ergoterapeuten vil også hjælpe dig med at finde og træne relevant synkeøvelser, så din synkefunktion bliver genoptrænet bedst muligt.

 

Ergoterapeuten vil også hjælpe dig med at finde og træne relevante øvelser for dit ansigt, hals, mund og svælg.

 

Mange har gavn af at starte træning tidligt i behandlingsforløbet. Det må gerne være inden behandlingen starter, da det kan mindske dine følger af sygdom og behandling.

 

Pårørende

Som pårørende vil du naturligvis også være meget berørt af din nærmestes sygdom. Du vil ofte involvere dig og støtte din pårørende på bedste vis. Din hverdag har også ændret sig markant, og der kan være meget, du skal forholde dig til. Måske føler du dig bekymret og har svært ved at overskue den nye situation. For dig som pårørende er der også hjælp og støtte at få.

 

På sundhed.dk finder du som patient og pårørende information, inspiration og gode råd til hverdagen med og efter hoved-halskræft.

 

Link til træningsøvelser

 

 

 

 

Øvrige link

 

Fagpersoner

Ergoterapeuterne i Center for Kræftrehabilitering og Palliation tilbyder fysisk og telefonisk supervision, råd og vejledning til personale, der oplever behov i relation til genoptræning af borgere med hoved-halskræft.

 

Vi henviser endvidere til hoved halskræft side for fagpersoner på Sundhed.dk 

 

Sundhedsforvaltningen