Spring til indhold

Individuel ergoterapi

Mulighed for ergoterapi forløb individuelt eller i gruppe i Center for Kræftrehabilitering og Palliation.

Individuel ergoterapi med fokus på dit hverdags liv – At det som giver livskvalitet får lov til at blomstre

Når sygdom bliver en del af hverdagen, kan selv helt almindelige hverdags aktiviteter opleves udfordrende og du kan opleve dig begrænset i, at kunne gøre det der er vigtigt og betydningsfuldt for dig.

I et målrettet forløb ser vi sammen på hvilke forandringsønsker du har for en bedre hverdag.
 

Ergoterapi

Vi kan eksempelvis sætte fokus på: 

  • Hvordan du klarer dig i dagligdagen. Vi kan arbejde mod at opretholde funktionsevne på de livsområder og meningsfulde aktiviteter du ønsker, så vi fremmer din livskvalitet og du bibeholder din selvstændighed i hverdagen. 
  • Hvordan energien forvaltes bedst muligt, hvis du oplever træthed eller har svært ved at få luft. 
  • Hvordan du bevidst kan arbejde med strategier og redskaber, til at reducere mental og kropslig stress/belastning.  
  • Hvordan forholdet balanceres mellem arbejdsliv, familieliv, identitet og dit livsmod, når du oplever det udfordrende. 
  • At styrke muligheden for engagement og kreativ udfoldelse, med henblik på at skabe indhold og glæde i hverdagen. 
  • At afhjælpe eller træne dine senfølger eksempelvis træthed, hukommelses- og koncentrations besvær og søvnproblemer.
  • At afprøve og inddrage hjælpemidler, så du fortsat kan mestre hverdagslivet

 

Spise og drikkevanskeligheder

Som følge af kræft og behandlingen kan du opleve vanskeligheder med at indtage den mad, du plejer og ønsker. Smerte fra mund, mave, tarm etc., madlede og manglende appetit kan gøre det vanskeligt at få tilstrækkelig ernæring. 

Ergoterapeuterne kan hjælpe dig med at håndtere disse vanskeligheder. Har du hovedhals kræft kan de se boksen på hjemmesiden for et specifik tilbud til dig. 

 

Gruppeforløb

Ergoterapeuterne i Centeret vil løbende tilbyde gruppeforløb med henblik på at mestre hverdagslivet. I et gruppeforløb får du mulighed for at møde og erfaringsudveksle med ligesindede. Hold dig løbende orienteret på vores hjemmeside vedrørende gruppeforløb. Du er også velkommen til at ringe til Centeret for at høre mere.

 

Sundhedsforvaltningen