Spring til indhold

Ødelagt buksbom på Odenses kirkegårde

Buksbom på Odenses kirkegårde ramt af buksbomhalvmøl

De fem kommunale kirkegårde i Odense, Assistenskirkegården, Dalum Kirkegård, Fredens Kirkegård, Korsløkke Kirkegård og Risingskirkegård, som drives af Odense Kommune, er også ramt af buksbomhalvmøl. Det betyder, at stort set alt buksbom er ødelagt. Der blev sidste år og i år anvendt biologisk middel til at bekæmpe larverne, men uden held.

Hvad betyder det for dig, hvis du har pårørende begravet på en af de fem kirkegårde?

  • Hvis du har betalt for vedligeholdelse for en årrække af gravstedet, så fjerner vi de ødelagte buksbom og planter nyt
    løbende til efteråret og ind i foråret næste år. Vi planter dog ikke buksbom igen.

  • Hvis du selv renholder gravstedet eller har en aftale med os om renholdelse 1 årig, er du selv ansvarlig for at fjerne ødelagt buksbom, og plante noget nyt. Du kan dog mod betaling få os til at rydde ødelagt buksbom, og plante nyt i løbet af efteråret og næste år. Vi planter dog ikke buksbom igen.

 

Der kan også være områder på kirkegårdene, hvor servitutten siger, at der skal være buksbom. Her fjerner vi også de ødelagte buksbom og planter noget nyt med tiden. Vi planter dog ikke buksbom igen.

Når vi fjerner så meget buksbom, vil det få betydning for det samlede udseendemæssige indtryk på kirkegårdene. Men vi gør, hvad vi kan for at sikre så pæne og udtryksfulde kirkegårde som muligt.

 

Hvis i har spørgsmål, henvend jer til Kirkegårdsassistent Birgit Jensen på tlf. 40 16 28 03 eller Landskabsarkitekt Casper Vett på tlf. 40 16 28 01

By- og Kulturforvaltningen