Spring til indhold

6.3 Udførelse

Særlig arbejdsbeskrivelse for udstyr. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Ved ukrudtsbekæmpelse på/i støttemure må konstruktionen ikke beskadiges.
Eksempelvis skal der udvises forsigtighed ved fjernelse af vedplanteopvækst på terrænmure af marksten.

 

Der må ved rengøring af udstyr ikke anvendes metoder eller midler, som beskadiger eller ridser overfladen på det pågældende udstyr.

 

Ved behov for afrensning af fast snavs aftales metode/middel med Parkforvalteren før afrensning begyndes.

 

Opsætning af nedstøbte bord-bænkesæt:

Alle nye borde-bænkesæt opsættes i et cirkulært grusbefæstet areal afgrænses af en kant af fladjern.

Der udgraves en cirkulær rende med Ø=5 m og 20 cm dyb til en kant af fladjern. Kanten sættes som aftalt med Parkforvalteren – vandret eller skråt afhængig af terrænhældning og evt. behov for adgang for kørestolsbrugere. Oftest skal påregnes en synlig opkant på 10 cm.

 

Fladjernskanten samles ved sammenboltning.

 

Indenfor fladjernskanten udgraves 5-15 cm jord, så der er plads til opfyldning med 15 cm slotsgrus til overkant af fladjernsringen.
Inden tilfyldning med slotsgrus nedstøbes borde-bænkesæt jf. produktanvisning.

 

Bord-bænkesæt skal stå med vandret bordplade.

 

Slotsgrus tilfyldes og komprimeres til jævn og fast overflade.

 

Jord op til jernkantens yderside tilfyldes og trædes til og overfladen – ofte græs – retableres.

 

Overskydende jord bortkøres.

By- og Kulturforvaltningen