Spring til indhold

10b Terrænbygværker - terræn- og støttemure

Arbejdsbeskrivelse - 10b Terrænbygværker - terræn- og støttemure . Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Støttemure optager terrænforskelle, og de kan indgå i en arkitektonisk helhed, fx sammen med trapper og ramper.
Terrænmure og stendiger står frit og har ingen bagside.

 

Beskrivelse

Terræn- og støttemure kan være af beton, granit, kampesten, sandsten, metal, træ eller genbrugsplastik.
Vedligeholdelsen sigter mod at terræn- og støttemure fremstår smukke og intakte, fungerer og er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Driften omfatter såvel vandrette som lodrette dele.
Terrænmure kan også være stendiger, kampestensstøttemure og kirkegårdsdiger. Der kan være særlige lovgivningskrav knyttet til disse elementer.
Terrænmure kan også være gabioner.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Ukrudt:

Vedplanteukrudt må ikke forekomme.

På vegetationsfrie terræn-/støttemure:

  • Ukrudt må ikke nå at sætte frø.
  • Der må være op til 1 stk. på max 5 cm højde pr. 5 lbm. Terræn-/støttemur inkl. både synlig lodret og vandret flade.

På bevoksede terræn- og støttemure:

  • Rodukrudt må ikke forekomme.
  • Frøukrudt: Der må være op til 5 stk. på max 8 cm højde pr. 10 m2 terræn-/støttemurflade inkl. både synlig lodrette og vandrette flader. Frøukrudt må ikke nå at sætte frø.

 

By- og Kulturforvaltningen