Spring til indhold

10c Terrænudstyr

Arbejdsbeskrivelse -10c Terrænudstyr. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019Særlig beskrivelse for udstyr .

Anvendelse/kan fx. være

Parkbænke, borde/bænkesæt og borde. Affaldsbeholdere af metal og træ. Cykelstativer, bål- og grillsteder, slyngplantestativer, træbeskyttelsesstativer, træhulsriste, bomme, afspærringer, steler/pullerter , flagstænger, skilte, stibroer, monumenter, skulpturer, pergolaer, trådhegn, træhegn og fodhegn.

 

Beskrivelse

Terrænudstyr er alle former for udstyr, der ikke har med leg at gøre.
Terrænudstyr kan være løst eller fastgjort/nagelfast. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, funktionsdygtigt og rent. Terrænudstyr findes i alle typer af grønne områder.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Udførelseskrav

Rengøring:

  • I Centrumentreprisen:

    Bænke og borde-bænkesæt afvaskes på alle brugsflader.
    Udføres 2 x årligt i hhv. april og august måned.

Bestillingsarbejder

Udskiftning: 

  • Udtjent og/eller ødelagt udstyr udskiftes. Opsættes efter producentens forskrifter.

Rengøring:

  • Bænke, borde og borde-bænkesæt afvaskes på alle brugsflader.

Maling:

  • Bænke med malet træværk rengøres og træværket males/olieres efter aftale med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen