Spring til indhold

10c Terrænudstyr

Arbejdsbeskrivelse -10c Terrænudstyr. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019Særlig beskrivelse for udstyr .

Anvendelse/kan fx. være

Parkbænke, borde/bænkesæt og borde. Affaldsbeholdere af metal og træ. Cykelstativer, bål- og grillsteder, slyngplantestativer, træbeskyttelsesstativer, træhulsriste, bomme, afspærringer, steler/pullerter , flagstænger, skilte, stibroer, monumenter, skulpturer, pergolaer, trådhegn, træhegn og fodhegn.

 

Beskrivelse

Terrænudstyr er alle former for udstyr, der ikke har med leg at gøre.
Terrænudstyr kan være løst eller fastgjort/nagelfast. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, funktionsdygtigt og rent. Terrænudstyr findes i alle typer af grønne områder.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav

 

Udførelseskrav:

 
Rengøring

 

I Centrumentreprisen: 

Bænke og borde-bænkesæt afvaskes på alle brugsflader. 
Udføres 2 x årligt i hhv. april og august måned.

 

Bestillingsarbejder:
Udskiftning: Udtjent og/eller ødelagt udstyr udskiftes. Opsættes efter producentens forskrifter.  
Rengøring: Bænke, borde og borde-bænkesæt afvaskes på alle brugsflader.
Maling: Bænke med malet træværk rengøres og træværket males/olieres efter aftale med Parkforvalteren.

 

By- og Kulturforvaltningen