Spring til indhold

4.4 Udførelse

Særlig beskrivelse for belægninger - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Ved omlægning bortskaffes ødelagte/beskadigede sten og erstattes – så vidt muligt - med nye af samme type/model og størrelse.

Arbejdet udføres i henhold til følgende: 

 • Hærdende fuge- og sættemateriale:
  Ved hærdende sættematerialer skal belægningen sikres en - efter temperaturforholdene - tilstrækkelig hærdetid inden belægningen belastes med trafik.
 • Faldunderlag:
  Ved udskiftning af faldgrus skal så vidt muligt anvendes faldgrus af samme type. 
  Faldsand/grus udlægges i en tykkelse som passer til faldhøjden på de pågældende legepladser. Typisk mellem 250 og 350mm ved en faldhøjde op til 2,5m og mellem 300 og 400mm ved faldhøjder op til 3,5m. Dette er dog afhængig af den enkelte type faldgrus/sand.
   
  Er der på legeredskaberne mærket for mindste sanddybde (= Niveau 0), skal der udlægges sand i et lag, som er 5 cm over denne mærkning.

  Reparation af faldunderlag af kunststof eller gummi, der udgør en sammenhængende flade må kun udføres af specialister i dette produkt. 
  Hvor faldunderlag udgøres af gummifliser kan disse udskiftes enkeltvis eller flere ad gangen efter leverandørens vejledning.

  Ved fejning af befæstede arealer, skal det fejes til belægningskant for at begrænse ukrudtstrykket på belægningskanten. Arbejdet skal udføres så støvgener minimeres i videst muligt omfang.

By- og Kulturforvaltningen