Spring til indhold

5.3 Materialer

Særlig beskrivelse for belægninger - Materialer. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Ved omlægning og udskiftning af dele af en belægning skal så vidt muligt benyttes samme type materialer som den eksisterende befæstelse.

Grus til reparation af grusstier: Slotsgrus med mindre andet aftales med Parkforvalteren.

Ved nylægning aftales typen af befæstelsen med Odense Kommune ved arbejdets bestilling.

Fugemateriale aftales ved bestillingen.

Løst fugemateriale: skarpt brolæggergrus.

Faldunderlag af gummi: Der må kun udbedres skader med tilsvarende elastisk (gummi o. lign) materiale med mindre andet aftales med Parkforvalteren.

Faldunderlag af grus/sand: Der må kun efterfyldes med certificeret faldunderlag med mindre andet aftales med Parkforvalteren. Certificeret faldgrus skal overholde gældende regler i DS-EN 1176 og 1177.

By- og Kulturforvaltningen