Spring til indhold

4.1 Alment

Særlig beskrivelse for belægninger - Alment. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Omfatter stier-, opholds- og sportsarealers befæstelse med asfalt, belægningssten, fliser, klinker, brosten, chaussésten, løs belægning kunststofbelægning samt faldunderlag til legeredskaber.

For faste belægninger er det fladens materiale, som afgør om det er fast belægning med fuger eller uden fuger. Der vil altid være en fuge mellem fladens belægning og kantafgrænsningen samt til afvandingsriste o. lign. 
Eksempel: En asfaltflade med granitkantsten betragtes som en fast belægning uden fuge.

By- og Kulturforvaltningen