Spring til indhold

1.4 Normer og standarder

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

1.4 Normer og standarder

Normer og standarder, som skal opfyldes, er følgende:

 • Gældende vilkår for opgravning i vejarealer, der administreres af Odense Kommune
 • Gældende “Regulativ for bygge- og anlægsaffald” i Odense Kommune
 • Plantegruppens "Generel vejledning i plantning" af 1984
 • ”Kvalitetsstandard for planteskoletræer” PartnerLandskab juli 2012
 • "Plantestandard", Dansk Planteskoleejerforening, 2002
 • Sorterings- og bundtningsbestemmelser fra Dansk Planteskoleejerforening
 • Kvalitetssikring af planteleverancer udarbejdet af Landsforeningen af Dansk Anlægsgartnermester (LDA) og Dansk Planteejerforening (DPF)
 • Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser - alt i det omfang der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger
 • Vejdirektoratets gældende “Vejregler for afmærkning af vejarbejder
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om Bygherrens pligter
 • DS-håndbog 121:2009, legepladsredskaber, som omfatter DS/EN 1176, sikkerhedskrav, DS/EN 1177, stødabsorberende legepladsunderlag og DS 1500, naturlegepladser
 • Befæstelser i anlægsgartneriet. Af Søren Holgersen og Torben Dam (2002
 • Krav til materialer og komprimering i vejbefæstelser, cykelstier, fortove, rabatter m.v., Odense Kommune
 • Kontraktvilkår pr. 22.09.2008 vedr. etiske krav til naturstensprodukter, Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
 • Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2015, Danske Anlægsgartnere
 • DS 1136, Brolægning og belægningsarbejder
 • DS/EN 1338, Betonbelægningssten. Krav og prøvningsmetoder
 • DS/EN 1339, Betonfliser. Krav og prøvningsmetoder
 • Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for brolægning, Januar 2017
 • Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Ubundne bærelag af knust beton og tegl, juni 2011
 • Vejdirektoratets Udbuds- og anlægsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Hydraulisk bundne bærelag, Aug. 2017
 • Pleje af grønne områder, Danske Anlægsgartnere 2000
 • Planteprincipper for træer med klump, tegning nr. 530/2014 til og med 544/2014
 • Beskæring af træer fra Dansk Træplejeforening
 • Beskæringsvejledning – Odense Kommune – se bilag 2
 • Græsslåning på veje – AAB, april 2011
  Kan ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=Gr%c3%a6ssl%c3%a5ning+p%c3%a5+veje+-+AAB&docId=vd-udbud-graes-aab-full

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder af 22. juni 2017 som kan ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=afm%c3%a6rkning+af+vejarbejde&docId=bek20170818-full

 

Yderligere vejledning i afmærkning af vejarbejde kan findes i Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. 1. sept. 2017 som kan ses her: http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=afm%c3%a6rkning+af+vejarbejde&docId=vd-2017-0106-full

By- og Kulturforvaltningen